11 / 08 / 2022

Arsa satın alma dilekçesi!

Arsa satın alma dilekçesi!

Hazineye ait arsaların satışı, 6292 sayılı kanunda düzenleniyor. Kanunen doğrudan satın alma hakkını kullanmak isteyenler bir dilekçe ile müracaatlarını yapabiliyor. İşte arsa satın alma dilekçesi...Arsa satın alma dilekçesi!

Hazineye ait arsaların satışı, 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında yer alıyor.


Kanun gereğince, Doğrudan satın alma hakkından yararlanacakların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 AY içinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları düzenlenecek taşımazlar için; Kadastro tutanaklarının kesinleştiği veya güncelleme listelerinin tescil edildiği tarihten itibaren 8 AY içinde başvuru yapmaları ve satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul etmeleri gerekiyor. Arsa satın alma dilekçesi aşağıda yer alıyor.


DİLEKÇE ÖRNEĞİ


(……….. Defterdarlığı’na)

(……....... Emlak/Milli Emlak Müdürlüğü’ne)

(………... Malmüdürlüğü’ne)

 
... ili, ... ilçesi,… mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazine’ye ait … ada … parsel numaralı taşınmaz malı satın almak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 


Dilekçe sahibinin

Adresi:Dilekçe sahibinin

Adı-soyadı

İmza

Tarih


Arsanın ne kadarına ev yapılabilir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com