Beşiktaş'ta 33 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Beşiktaş'ta 33 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Beşiktaş'ta 33 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul 10. İcra Dairesi, Beşiktaş ilçesi, Arnavutköy mahallesinde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 33 milyon TL olarak belirlendi.İstanbul 10. İcra Dairesi, Beşiktaş ilçesi, Arnavutköy mahallesinde bulunan arsayı 33 milyon TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 2 Eylül 2020 günü gerçekleşecek. 

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İSTANBUL İli, BEŞİKTAŞ İlçesi , ARNAVUTKÖY Mahalle/Mevki , 83 Ada No , 1 Parsel No , 245200/25600000 Arsa Payı , 22.557,00 Yüz Ölçümü , Büro Nitelikli E3 Blok-595 Bağımsız Bölümün Tamamı.

Özellikleri: Satışa konu olan, İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Kültür (tapuda Arnavutköy) Mahallesi, Nispetiye Caddesinde, tapunun 83 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 22.557,00 metrekare miktarlı kat mülkiyetli Akmerkez'de 245200/ 25600000 arsa paylı E3 Blok 12. kat (595) bağımsız bölüm numaralı büro; Nispetîye Caddesi üzerinde bulunan dört bloktan ibaret Akmerkez'de E3 blokta bulunmaktadır. Akmerkez 4 katlı A.V.M. bloğu, 14 ve 17 katlı ofis bloğu, 23 katlı Recidance bloğundan meydana gelmektedir. Kapak otoparkı, güvenliği, asansörü olan sosyal tesisli 1 .sınıf inşaat ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş bir yapıdır. Satışa takdirine konu E3 blok 12.kat 595 bağımsız bölüm numaralı ofis, mimarı projesine göre tek hacimli brüt 876,00 metrekare alanlıdır. Keşif sırasında yapılan tespitlere göre, yapılan işin gereklerine uygun olarak ara bölmeler İle ayrıldığı, yönetici odaları, ofis bölümleri, bekleme odası, lavabo-WC, mutfak, teknik birim hacimlerinin oluşturulduğu görülmüştür. Zeminlerin granit, halı ve parke kaplı, duvarlarrn sıvak-boyak, pencere doğramalarının alüminyum doğrama, iç kapıların cam ve ahşap kapılı olduğu görülmüştür. Taşınmaz, her türlü belediye ve sosyal İmkanlardan istifade edecek konumda, ana arterlere ve önemli arterlere yakın mesafede, civarın talep gören ticaret konut alanında kalmaktadır. İstanbul Boğazı manzarası vardır.

Adresi: Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi, E3 blok 12.kat 595 bağımsız bölüm Beşiktaş / İSTANBUL

İmar Durumu: Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih ve 115 sayılı imar durum belgesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 04.04.2019 tarih, 2728 sayılı imar durum belgesine göre; Beşiktaş İlçesi. Arnavutköv Mahallesi. 83 ada, 1 parselin imar durumu: Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 83 ada, 1 parsel sayılı yer, "18.06.1993 onaniı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı ve 10.12.1993 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında; binanın alçak çarşı kitlesine blok istikametlerinden 5.00m. çekilip 1 kat ilave edilerek, 01.09.1987 tarihli avan projeye göre uygulama yapılması şartı İle "Otel-Motel alanında kalmakta iken, 22.07.2011 onaniı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 07/02/2013 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile otel-motel avm yapılabilen OM (Turistlik Tesis Alanı) alanında" kalmaktadır.

Kıymeti : 33.000.000,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : 31/12/1992 Tarih ve 5538 yevmiye numarası ile T.E.K. Kurumu lehine kira şerhi bulunmakta olup, diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 02/09/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 07/10/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1384 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/03/2020