Beşiktaş'ta 35 milyon TL'ye icradan satılık ev!

Beşiktaş'ta 35 milyon TL'ye icradan satılık ev!

İstanbul 10. İcra Dairesi, Beşiktaş Bebek'te bulunan bahçeli evi satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 35 milyon TL olarak belirlendi.


İstanbul 10. İcra Dairesi, Beşiktaş Bebek'te bulunan bahçeli evi 35 milyon TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 16 Haziran'da gerçekleşecek.

T.C.İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : İstanbul İl , Beşiktaş İlçe , Bebek Mahalle/mevki , Yol Köyü , 1364 Ada No , 28 Parsel No , 492,00 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Bahçeli Kargir Evin Tamamıdır. Satışa konu taşınmaz Bebek sahiline 300 metre, Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro İstasyonuna 350 m, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsüne 400 m - Güney Kampüsüne 500 m, Beşiktaş İlçe Merkezine 500 m, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 1,4 kilometre kuş uçuşu uzaklıktadır. Şehrin çok seçkin bir semtinde yer alan taşınmaz konumu itibariyle Ortaköy, Levent, Etiler, İstinye, Yeniköy gibi şehrin başlıca alışveriş, ticaret, eğitim, kültür ve sağlık merkezlerinin bulunduğu lokasyonlara çok kısa mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede üst düzey gelir seviyesine sahip insanlar ikâmet etmekte olup; taşınmazın yakın çevresinde benzer şekilde 3- 4 katlı lüks konut amaçlı yapılar bulunmaktadır. Parsel eğimli bîr konumda olup; ulaşımı kolaydır. Taşınmazda tüm belediye ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmakta olup; çevresinde günün sosyal ve ekonomik her türlü ihtiyacının kısa mesafede karşılanabildiği ortamın teşekkül ettiği gözlemlenmiştir. Taşınmaz yüksek konumu itibariyle açık Boğaz manzarasına sahiptir. Satışa konu parsel üzerinde ayrık yapı nizamında betonarme karkas olarak inşa edilmiş altı katlı lüks bîr yapı bulunmaktadır. 2 Bodrum kat + zemin kat + 2 normal kat +çatı kattan müteşekkil yapının 2. Bodrum katında kapalı otopark bulunmaktadır. Erguvan Caddesine bakan cephede yer alan demir profilli yaya kapısı ve otomatik sistemli araç kapısı ile 2. Bodrum kata giriş verilmiştir. 1. Bodrum katta çamaşırhane, kazan dairesi, arıtma sistemi ve açık havuza ait mekanik bölümler bulunmakladır. Yapının zemin katı salon + mutlak + sauna + fitness + wc mahallerinden müteşekkildir. 1. Normal kat tamamen salon mahallinden müteşekkildir. 2. Normal kat hepsi ebeveyn banyolu üç yatak odası + çalışma odası mahallerinden; çatı kat ise ebeveyn banyolu + giyinme odalı yatak odası mahallînden müteşekkildir. Yapının toplam brüt inşaat alanı 1.135 metrekare olup; 40 metrekaresi zemin katta, 20 metrekaresi çatı katta olmak üzere toplamda 60 metrekareIik teras alanının bulunduğu görülmüştür. Binada katlar arası erişim ahşap kapılı asansör ve basamak-rıhtları doğal granit ile kaplı, korkuluğu ferforje profilii-ahşap küpeşteli merpen vasıtaları ile sağlanmaktadır. İç mahal kapıları ahşap doğrama-lake boyalıdır. Islak mahallerin zeminleri ve duvarları seramik döşeli, diğer mahallerin duvarları kısmen dekoratif duvar kağıtları ile kaplı kısmen de saten boyalıdır. Pencereler çift camlı PVC profilli olup; panjurludur. Bînanm ısıtması merkezi sistemli ısıtma tesisatı ile sağlanmaktadır. Binaya zemin kattan çelik doğrama kapı ile ana giriş verilmiş olup; zemin katta bulunan fitness mahalli zemini kısmen doğal granit kısmen de laminat parke ile kaplıdır. Cam pencere bulunan tavan sayesinde mekânda doğal gün ışığından faydalanılmaktadır. Ana mutfak olarak kullanılan mahallin zemini ve mutfak tezgâhında doğal granit kullanılmıştır. Doğal mermer ile kaplı şöminenin bulunduğu salon mahalli zemini, kısmen doğal granit kısmen de masif parke ile kaplı olup; tavanda spot ışıkların yer aldığı asma tavan sistemi mevcuttur. Tamamen salon mahallînden müteşekkil 1. Normal katta zemin kısmen doğal granit kısmen de laminat parke ile kaplı olup; tavan spot ışıklı asma tavandır. 2. Normal katta bulunan odaların zemini laminat ve masîf parke ile kaplıdır. 2. Normal katta bulunan çalışma odası ve bir yatak odası Boğaz manzarasına sahiptir. Çatı katında bulunan yatak bölümü zeminden iki basamak çıkılacak şekilde konumlandırılmış olup; zemini masif parke ile kaplıdır. Tavan spot ışıklı asma tavandır. Taşınmazın bahçe bölümünde açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Açık alanlar kısmen mermer, kısmen de çim kaplamadır. Su, elektrik, ısıtma, klima, jeneratör tesisatları, bu tesisatlara ait donanımlar ve güvenlik sistemi bulunan taşınmaz; üzerinde cam panel ve demir korkuluklar bulunan taş kaplama beton duvarlar ile çevrilidir. Taşınmazın tamamında kaliteli işçilik İle 1. Sınıf lüx malzemeler kullanıldığı gözlemlenmiştir.

Adresi : Bebek Mah. Erguvan Sokak No:9 Beşiktaş/İSTANBUL
İmar Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü Planlama ve Durum Bürosu'nun,  İzmir  17. İcra Müdürlüğü' ne yazmış olduğu 30 Haziran 2016 tarih ve 5212 (iBB No: 126253) Sayılı yazısı ekinde yer alan İmar Durumu belgesinde; "İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 69 Pafta, 1364 Ada, 28 Parsel sayılı yerin; 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Ön Görünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında "Konut" alanında kaldığı, söz konusu uygulama imar planının, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun 13.06.2011 tarih ve 2011/2 sayılı karan ile onanan ve 04.01.2013 tarih ve 2013/3 sayılı kararı ile de tadili yapılan Plan Lejantı ve Plan Hükümlerinin 3.5 maddesine göre; 2960 sayılı yasanın geçici 4. Maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış olduğu, ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsünün uygulandığı, diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacağı" belirtilmektedir.
Kıymeti : 35.000.000,00 TL KDV Oranı : Yüzde18
Kaydındaki Şerhler : Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün 09/12/1994 Gün D. 6869 SY. YZ. İle Tadilat Ruhsatının İptali Söz Konusudur. 19/12/1994-1699 Sayı. Diğer Bilgiler Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 16/06/2020 günü 10:05 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 21/07/2020 günü 10:05 - 10:10 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/71 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/03/2020