Ev sahibi apartman hukuku!

Ev sahibi apartman hukuku!


Ev sahibi apartman hukuku Anayasamız ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'un bağlayıcı hükümleri ile çerçeveleniyor. Anayasaya göre devlet şehirlerin çevresel özellikleri doğrultusunda toplu konut üretimine destek veriyor...Ev sahibi apartman hukuku!


Ev sahibi apartman hukuku Anayasamız tarafından belirlenen hükümler çerçevesinde, şehirlerin çevresel özelliklerini göz önüne alarak konut ihtiyacına göre toplu konut üretimini destekliyor. Buna göre;


* Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının konut hakkımızla ilgili 57. Maddesine göre: “Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.”


6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile ev sahibi apartman hukuku kuralları kapsamında iki kez ihtarname çekilen kiracılara karşı ev sahipleri tahliye davası açabiliyorlar.


* Gayrimenkul kiraları hakkında 6570 sayılı yasanın 7. Maddesine göre; “kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddettinin hitamında,tahliye davası açabilirler. ” 


6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile kira kontratlarında kira bedellerinin artışı için kiracı aleyhine olacak bir zam uygulanamıyor.


* Gayrimenkul kiraları hakkında 6570 sayılı yasanın 9. Maddesine göre; “kira mukavelelerinde; bu kanunun kira bedellerinin tayinine mütaalik hususlar müstesna kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz. ” 


6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları yasasına göre kira sözleşmesi biten kiracı 15 gün önce evi boşaltacağını ev sahibine bildirmezse kira sözleşmesi aynı şartlarda bir yıl daha uzatılmış sayılıyor.


* Gayrimenkul kiraları hakkında 6570 sayılı yasanın 11. Maddesine göre; “Kiracı kira müddetinin bitmesinden en az on beş gün evvel mecuru tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılır.”

       


Kira akdinin tapuya şerhi nasıl yapılır?
Gürültü yapan kiracının tahliyesi!
Kiracı depozito iadesi!
Ev sahibi kiracı hukuku!
Ev sahibi olmak!
Ev sahibi hakları 2013!
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com