Gayrimenkul mülkiyetinin devri!

Gayrimenkul mülkiyetinin devri! Gayrimenkul mülkiyetinin devri!

Gayrimenkul mülkiyetinin devri, sözleşmeli satım, trampa ve bağışlama yoluyla yapılabiliyor. İşgal ve zamanaşımı ile tapu sicilinde kaydı bulunmayan veya kaydı olsa bile sahibinin kim olduğu belirlenemeyen taşınmazlar da mülk olarak edinilebiliyor...


Gayrimenkul mülkiyetinin devri!


Gayrimenkul mülkiyetinin devri, sözleşme ile satım, trampa ve bağışlama yoluyla yapılabiliyor. İşgal ve zamanaşımı ile tapu sicilinde kaydı bulunmayan veya kaydı olsa bile sahibinin kim olduğu belirlenemeyen taşınmazlar da mülk olarak edinilebiliyor. 


Zamanaşımı ile yapılan gayrimenkul devirleri, tapuda resmi olarak kayıtlı olmayan ama sahibinin ortada olmaması nedeniyle bir başkası tarafından uzun yıllar kullanılan gayrimenkullerin, o kullanıcının tescil davasını kazanmasından sonra kendi adına mülkiyeti kazanması şeklinde oluyor. Miras yoluyla geçen gayrimenkullerde ise eğer mirasçı o taşınmazda tasarrufta bulunabilmek için tapuda kendi adına tescili yaptırırsa üzerine devrini yapmış sayılıyor.


Gayrimenkul mülkiyetinin devri ni kısıtlayan haller!


Medeni Kanun'a göre taşınmaz mülkiyetini kısıtlayan haklar, şuf'a (Ön Alım), iştira (Alım) ve vefa (Geri Alım) hakları oluyor. Bu haklardan kanundan doğanlar, tapu kütüğüne kayıt edilmesine gerek kalmadan hüküm ifade ediyorlar. Sözleşmeden doğan kısıtlayıcı hakların hüküm ifade edebilmesi için tapu kütüğüne tescil edilmesi gerekiyor. Bu haklar nedeniyle oluşan kısıtlamalar ancak resmi bir senetle ve tapu kütüğüne kayıtla kaldırılabiliyor yada değiştirilebiliyor. İzalei şuyu davası nasıl açılır?
Mülkiyet hakkının türleri!
Paylı mülkiyetin sona erdirilmesi!
Gayrimenkul mülkiyetinin kapsamı!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com