Gaziantep Şahinbey'de 4.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Gaziantep Şahinbey'de 4.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Gaziantep Şahinbey'de 4.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Ocaklar Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı taşınmaz 4 milyon 600 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Ocaklar Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı taşınmaz 4 milyon 600 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre; Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Ocaklar Mahallesi 1703 ada, 31 parsel'de kayıtlı bulunan arsa niteliğindeki parselin tamamım 5.368,14 olan ve yerinde de üzerinde de herhangi bir yapı olmayan arsanın tamamıdır. Taşınmaz emsal olarak 1.50 olup konut yapı adasına gelmektedir. Yaklaşık olarak 8052 m2 net kullanımlı kapalı inşaat alanı bulunmakta olup belediyenin plan notlarına göre ayrık nizam 100 m2 den küçük olmamak üzere her binanın arasının 8 m den az olmamak koşulu ile yaklaşık olarak 100 m2 lik toplam 80 adet meskenin yapılabileceği hesaplanmıştır. Taşınmazın iki cephesi 12 m ve 15 m olan yola bakmakta olup, diğer iki cephesi komşu parsellerle çevrilidir. Parselin cephe uzunluğu 65 m olup derinliği 85 m'dir. Taşınmaz kuzeydoğu ve kuzeybatı cephelidir. Taşınmazın bulunduğu bölge yeni gelişmekte olan bir bölgede olup kuzeybatı kısmında bulunan gecekondu bölgesini önlemek amacıyla planlı ve imarlı bölge olarak yapılaşmaya açılmıştır. Parsel yakınından geçmekte olan havalimanı çevre yoluna 500 m ana arter olan Yeşil Vadi yoluna 60 m uzaklıktadır. Şehir merkezine uzaklığı ise 6 km'dir. Taşınmazın yakın çevresinde Şahinbey Belediyesi yeşil vadi konutları, yeşil vadi parkı, Akkent semt pazarı, ilköğretim okulu bulunmaktadır. Altyapı hizmetleri bölgenin gelişimine paralel devam etmektedir. Ulaşım sorunsuz olup kolaylıkla sağlanmaktadır.

 

Kıymeti : 4.600.000,00 TL
1. Satış Günü : 18/12/2017 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 18/01/2018 günü 15:20 - 15:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2001 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.02/11/2017