Gebze'de 2.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Gebze'de 2.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

T.C. Gebze 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Kocaeli ili Çayırova ilçesi Akse köyünde bulunan arsayı 2 milyon 261 bin 286,25 TL'den satışa çıkardı. Satış, 16 Nisan 2012 Pazartesi günü 14:00-14:15 saatleri arasında yapılacak


Verilen ilan şöyle;

 

T.C. GEBZE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2012/1 Satış   Tapu Kaydı: Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, Akse köyü, pafta, 2063 ada, 2 parsel, 3573 m2, Arsa. Özellikleri : Taşınmazın üzerinde muhtelif cinsde 14 adet meyva ve kavak ağacı,2 adet Betonarme birisi tek birisi 2 katlı bina mevcuttur. İmar Durumu: Çayırova Belediye Başkanlığının 12/01/0212 tarih ve 463 sayılı yazıları ile 1/1000 revizyon imar planında Ticaret alanı olup, Hmax: 15,50 emsal ise 1,50 dir. Satış Saati : 14:00-14:15 -Arası Muhammen Bedel      : 2.261,286,25-TL Satış Şartları:    1 -Satış 16/04/2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 26/04/2012 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da ruçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40' ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.   2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir, Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir,   3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır, Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.   4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet İçinde ödenmezse icra iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.   5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,   6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir,   İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 13/02/2012 (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİK m. 126) B: 10477www.bik.gov.tr  İlan için tıklayın!