03 / 07 / 2022

halk gyo finansal tablo 2019

halk gyo finansal tablo 2019

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 dönemine ait sorumluluk beyanı, finansal tablo ve faaliyet raporunu yayınladı...

Halk GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Halk GYO tarafından 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporunu yayınlandı. Peki 2021'de Halk GYO ne kadar hasılat ve kira geliri elde etti? İşte ayrıntılar...

Halk GYO 2021'in ilk yarısında 26.6 milyon TL'lik kira geliri elde etti!

Halk GYO'nun 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporu, sorumluluk beyanı ve finansal raporu yayınlandı. 

Halk GYO 2021'in ilk çeyreğinde 12.7 milyon TL kira geliri elde etti!

Halk GYO'nun 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı. 

Halk GYO 2020 yılı faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı!

Halk GYO'nun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin ikinci bölümünün 9. maddesi gereğince hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınlandı. 

Halk GYO 2020 yılı finansal raporu!

Halk GYO'nun 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait finansal raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı. 

Halk GYO'nun 2020 yılı 3. çeyrek faaliyet raporu!

Halk GYO'nun 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Halk GYO'nun ilk çeyrek kârı 18,5 milyon TL!

Halk GYO, yılın ilk çeyreğinde öz kaynaklarını 2,6 milyar TL’ye, toplam aktiflerini ise 3,1 milyar TL’ye yükseltti. Şirketin gayrimenkul satış, kira ve finansal gelirden oluşan toplam hasılatı 50,1 milyon TL’ye ulaştı...

Halk GYO 2020, 2021 ve 2022 yılları için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Halk GYO'nun 2020, 2021 ve 2022 yılları için hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş, Genel Kurul'un onayına sunulacak...

Halk GYO aktif büyüklüğünü 2,7 milyar liraya taşıdı!

Halk GYO tarafından yılın üçüncü çeyreğine ait finansal veriler açıklandı. Halk GYO'nun, 2019'un ilk 9 ayı sonunda konut satış gelirleri, düzenli kira gelirleri ve finansal gelirden oluşan toplam hasılatı 96 milyon TL’ye ulaştı...

Halk GYO 2018 faaliyet raporu!

Halk GYO 2018 yılının ilk 3 ayına ait faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladı. 

Halk GYO'dan 2018'in ilk çeyreğinde 9.7 milyon TL net kar!

2018 yılı ilk çeyrek finansal verilerini açıklayan Halk GYO, aktif büyüklüğünü 2,4 milyar liraya, özkaynaklarını 1,9 milyar liraya yükseltti. Şirketin net dönem karı ise 9,7 milyon lira olarak açıklandı.

Halk GYO 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Halk GYO, KAP'ta 9 aylık finansal tablolar, faaliyet raporu ve konsolide olmayan sorumluluk beyanını yayınladı.

Halk GYO’dan ilk yarıda 24,7 milyon TL net kar!

2017 yılının ilk yarısını başarılı bir tablo ile geride bırakan Halk GYO’nun, kira, konut ve finansal gelirlerinden oluşan toplam hasılatı 43,5 milyon TL olarak gerçekleşirken, Şirketin 6 aylık net karı 24,7 milyon TL oldu.

halk gyo finansal tablo 2019 Haberi

halk gyo finansal tablo 2019

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sorumluluk beyanı, finansal tablo ve faaliyet raporu hakkında açıklama yaptı.

Avrasya GYO 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 dönemine ait sorumluluk beyanı, finansal tablo ve faaliyet raporunu yayınladı. 

Halk GYO'nun KAP açıklaması: 
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ : 14.02.2020
  
KARAR SAYISI : 406

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II N14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporu ile Seri II N17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı kapsamındaki şablonlarla hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu...