09 / 12 / 2022

ipotek tesisi dilekçesi

ipotek tesisi dilekçesi

İpotek ile, hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak güvence altına alınabiliyor. Peki, ipotek tesisi nasıl yapılır? Neler gerekir?

İpotek koyma dilekçesi 2021!

Tapu üzerine konulan şerhler arasında ipotekte bulunuyor. Bu ipotek ile, oluşacak borç için bir taşınmaz teminat olarak gösteriliyor. İşte ipotek koyma dilekçesi 2021 örneği...

Tapu ipotek kaldırma dilekçesi 2021!

Kimi zaman karşın borcun ödendiği durumda fek yazısını alamayan kimseler ipotek fekki için dava açabiliyor. Bu dava Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılıyor. İşte tapu ipotek kaldırma dilekçesi 2021 örneği...

Tapu ipotek kaldırma dilekçesi!

Kimi zaman karşın borcun ödendiği halde fek yazısını alamayan kimseler ipotek fekki için dava açabiliyor. Bu dava Sulh Hukuk Mahkemesinde açılıyor. İşte tapu ipotek kaldırma dilekçesi..

İpotek koyma dilekçesi!

Tapu üzerine konulan şerhler arasında ipotek de yer alıyor. Bu ipotek ile, doğmuş veya ileride doğacak borç için bir taşınmaz teminat olarak gösterilmiş oluyor. İşte ipotek koyma dilekçesi örneği..

İpotek fekki dava dilekçesi!

Borcunu ödediği halde tapu belgesini alamayanlar ipotek fekki için dava açabiliyor. İpotek fekki için Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılabiliyor. İşte ipotek fekki dava dilekçesi örneği..

Geçit hakkı tesisi davası dilekçesi!

Taşınma mal sahipleri, genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmuyorsa; tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebiliyor. Bunun için geçit hakkı tesisi davası dilekçesi ile dava açılabiliyor..

Geçit hakkı dava dilekçesi örneği!

Taşınmazdan genel yola çıkmak için yeterli geçidi olmayanlar bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebiliyor. Geçit hakkı tesisi için bir dilekçe ile dava açılabiliyor. İşte Geçit hakkı dava dilekçesi örneği..

İpotek fekki ücreti itiraz dilekçesi!

Konut kredisinin borcunun tamamının ödenmesi halinde gayrimenkul üzerindeki ipotek kaldırılabiliyor. Peki, bu süreçte ipotek fekki ücreti ödenir mi? İşte, ipotek fekki ücreti itiraz dilekçesi!

İrtifak hakkı tesisi dava dilekçesi!

İrtifak hakkı genel olarak, tescilin terkini veya yüklü ya da yararlanan taşınmazın yok olmasıyla sona ermiş oluyor. İrtifak hakkı tesisi için dava açılabiliyor. İşte, irtifak hakkı tesisi dava dilekçesi!

Tapu ipotek dilekçesi!

İpotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak için tapuya konuluyor. Bunun için tapu müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ediliyor. İşte tapu ipotek dilekçesi..

İpotek fekki dilekçesi örneği!

Bankaya olan borcun bitirilmesi halinde, bankadan alınacak ipotek fekki belgesi ile Tapu Müdürlüğünden ipoteğin kaldırılması talep edilebiliyor. Peki, dilekçe nasıl yazılır? İşte ipotek fekki dilekçesi örneği..

İpotek fek ücreti iadesi dilekçesi!

Konut kredisi ödemesinin bitmesi halinde ilk olarak konut üzerindeki ipoteği kaldırması gerekiyor. Peki, konut üzerindeki ipotek kaldırılırken bankadan talep edilen fek ücreti geri alınır mı? İşte, ipotek fek ücreti iadesi dilekçesi!

Banka dosya masrafı iade dilekçesi!

Konut kredisi konutun teminat altına alınması (ipotek) şartıyla veriliyor. Bankaların konut kredisinde açıklayamayacağı masrafları geri ödemesi gerekiyor. İşte, banka dosya masrafı iade dilekçesi!

ipotek tesisi dilekçesi Haberi

ipotek tesisi dilekçesi

İpotek tesisi nasıl yapılır?

İpotek ile, hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak güvence altına alınabiliyor. Borçlunun borcunu ödememesi halinde ipoteğin paraya çevrilmesi talep edilebiliyor.


İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlı oluyor. Peki, ipotek tesisi nasıl yapılır?


Tapuya tesisi için gerekenler..

- İpotek edilecek taşınmaz mala ait tapu senedi


- Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları


- Alacaklının ve borçlunun bir adet vesikalık fotoğrafları.


- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge.


- Eğer taraflardan biri tüzel kişi ise; ipotek tesis etmek için ticaret sicil memurluğundan alınmış yetki belgesi, imza sirküleri, vergi...