28 / 06 / 2022

Karakterizasyon ne demektir

Karakterizasyon ne demektir

Havzanın karekterizasyonunda hangi hususlar çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda tanımlanır ve raporlanır? Karakterizasyon raporu nedir? Havzanın karekterizasyon raporu nasıl hazırlanır? İşte Su Havzalarının Korunması Hakkında Yönetmelik esasları..

İntikal vergisi ne demektir?

İntikal vergisi ne demektir? sorusuna bir hakkın yada bir malın mülkiyetinin devri sırasında devirden dolayı alınan vergidir cevabı veriliyor. İntikal vergisi resmi bir şekle bağlı olarak yapılıyor...

İstimval ne demektir?

Devletin mal edinim işlemleri arasında "istimval" de yer alıyor. Söz konusu istimval, hangi mallar üzerinde uygulanıyor? İstimval ne demektir? İşte istimval işlemi ile ilgili merak ettikleriniz...

Emlakçılık ne demektir?

Emlakçılık ne demektir? sorusuna odalar ve yetkili kuruluşlar tarafından verilen bir sertifika ile yapılan aracılık (broker) hizmetidir cevabı veriliyor. Ancak günümüzde emlakçılığı isteyen herkes yapabiliyor...

Tapuya şerh koymak ne demektir?

Tapuya şerh koymak ne demektir?: Tapu Sicil Tüzüğü' nün 54, 55, 56 ve 57. maddelerinde tapuya şerh koymak ile ilgili hükümler açıklanıyor.Tapu sicilinin şerhler bölümüne kişisel haklar ve temlik hakları ile ilgili şerhler konulabiliyor...

Toprak tapusu ne demektir?

Toprak tapusu ne demektir?: İnşaatı tamamlanmayan yapılarda ya da inşaatı tamamlanmış fakat imara uygun olmayan ve iskanın verilemediği gayrimenkullerin satışında söz konusu olan tapuya deniyor...

Tapu ne demektir?

Tapu ne demektir?: Tapu, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belge olarak tanımlanıyor...

Fesih ne demektir?

Kira sözleşmesinin sona ermesi ve iş ortaklık sözleşmelerinin sona ermesi halinde karşımıza çıkan fesih kelimesinin anlamı nedir? Kira sözleşmesinin feshi ne anlam ifade ediyor? Fesih ne demektir, işte yanıtı...

Arazi toplulaştırması ne demektir?

Çiftçi ailesine veya aynı kişiye ait küçük arazi parçalar üzerinde uygulanan arazi toplulaştırması uygulaması ne işe yarıyor? Arazi toplulaştırması ne demektir? Arazi toplulaştırması nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Gaibin zuhuru ne demektir?

Vergi ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında gaip mirasçının zuhuru ve gaip murisin zuhuru olarak geçen gaibin zuhuru ne demektir? Yanıtı ve gaibin zuhuru detayları haberimizde...

İskanlı göçmen ne demektir?

İskan Kanunu'na göre İskanlı göçmen ne demektir, merak ediyorsanız yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Tripleks daire ne demektir?

Tripleks daire ne demektir? Tripleks daire özellikleri hakkında bilgiye ulaşmak için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Hak ehliyeti ne demektir?

Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alan herkesin sahip olduğu hak ehliyeti ne demektir? Yanıtı ve detayları haberimizde...

Betonarme ne demektir?

İnşaat terimlerinden olan betonarme ne demektir? Betonarme yapı özellikleri nelerdir? Merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz...

Karakterizasyon ne demektir Haberi

Karakterizasyon ne demektir

Karakterizasyon raporu nedir?

Karakterizasyon raporu; su kütleleri ile ilgili olarak içinde coğrafi konumların ve bağlı ekosistemlerin yer aldığı mevcut hidrolojik, jeolojik ve insan kaynaklı baskı ve etkileri içeren ayrıntılı değerlendirme raporuna deniyor.


Havzanın karakterizasyon raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslar, 17 Ekim 2012 tarihinde 28444 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelikte yer alıyor.


Havzanın karakterizasyonu

(1) Havzanın karekterizasyonu, aşağıdaki hususlar çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda tanımlanır ve raporlanır.


a) Havzadaki su kütleleri ve tipolojileri belirlenir.


b) Yüzeysel su kütleleri için tipolojinin belirlenmesi, Ek-1’de verilen kriterlere göre Bakanlık tarafından yapılır.


c) Havzadaki su kütleleri suni, tabii veya büyük ölçüde değiştirilmiş su kütleleri esas alınarak tasnif edilir.


ç) Her bir su kütlesi üzerindeki hidromorfolojik, noktasal ve yayılı baskı unsurları ile bunların etkileri belirlenir ve mevcut durum...