09 / 08 / 2022

kardeşlerin mirastaki payı

kardeşlerin mirastaki payı

Posta Gazetesi Tamer Heper'e gelen soruda, altı kardeş olduklarını belirten okuyucu babasının kız çocuklarına birer saire verdiğini ve mirastan feragat ettiklerine ilişkin belge imzalattığını belirtti. Babasının vefat ettiğini aktaran okuyucu, annelerine ait mallardaki haklarını sordu.

Kardeşi olanlara şok! Sizin de başınıza gelebilir! Eviniz...

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü köşesinde vefat eden anneden çocuklara kalan ev için kardeşlerin birbirine kira ödemesi gerekip gerekmediğini ve oturan kardeşin tahliye edilip edilemeyeceğini kaleme aldı. İşte Tamer Heper'in o yazısı...

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz!

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde kardeşlerin ortak ev için birbirlerine kira ödemelerinin gerekip gerekmediğini ve evde oturan kardeşin tahliye edilip edilemeyeceğini kaleme aldı. İşte Tamer Heper'in o köşe yazısı...

Evini satan herkesi ilgilendiriyor! Dikkat! Mirasçı çıkabilir...

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde kardeşler arasında yapılan tavu devri için diğer kardeşlerin iptal davası açıp açamayacağını kaleme aldı. İşte Tamer Heper'in o köşe yazısı...

Mirasçılar dikkat! Gayrimenkul paylaşımında bu hususlara dikkat edin!

Bir kimsenin, ölümü üzerine varislerine kalan malları ve borçlarına miras deniyor. Üzerinde gayrimenkuller bulunan bir kişinin vefat etmesi durumunda mirasçılar mal paylaşımının nasıl olacağını merak ediyorlar. Çocuklar ile eşin mirastaki payı ne kadardır? Saklı pay nedir? İşte miras paylaşımı hakkı

Üvey kardeşlerin mirasta hakkı var mı?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde üvey kardeşlerin mirasçı olup olmadığını kaleme aldı.

Kardeşlerin mirastaki hakkı nasıl belirlenir?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde kardeşlerin mirastaki saklı payını kaleme aldı.

Eşlerin mirastaki hakları nasıl belirlenir?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde eşlerin mirasçılık durumunu kaleme aldı.

İkinci eşler mirastan pay alabilir mi?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde ikinci eşin mirastaki payını yazdı ve "Babamın ikinci kez evlendiği kadın, anneme ait evde bizlerden daha çok hisseye sahip oldu. Buna hakkı var mı?" sorusunu yanıtladı. 

Kardeşlerin miras paylaşımı nasıl yapılmalı?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde miras paylaşımını ve kardeşler arasındaki miras anlaşmazlığının nasıl çözüleceğini kaleme aldı. 

Çocukların mirastaki saklı payı neye göre belirlenir?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde çocukların mirastaki saklı payının nasıl belirlendiğini ve hangi şartlarda mirastan faydalanabileceklerini kaleme aldı. 

Torunların mirasta saklı payı var mıdır?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde torunların mirastaki saklı payını yazdı.

Kardeşlerin mirastaki saklı payı nasıl belirlenir?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda babasının hayattayken borçlandığını belirten okuyucu, evine haciz konulmasına karşın evini kardeşine devrettiğini aktardı. Kardeşin evleneceğini ve eve ihtiyacı olduğunu, evden çıkmalarını söylediğini aktaran okuyucu hakkı olup olmadığını sordu.

Üvey kardeşlerin mirasta payı olur mu?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, annesinin babasından ayrıldığını ve başkasıyla evlendiğini aktaran okuyucu, ablasının vefat ettiğini ve annesinin mirası reddettiğini belirterek, annesinin 2'nci evliliğinden çocuklarının mirasçı olduğunu söyledi, ne yapabileceklerini sordu.

kardeşlerin mirastaki payı Haberi

kardeşlerin mirastaki payı

Posta Gazetesi Tamer Heper'e gelen soruda, iki kız dört erkek olmak üzere 6 kardeş olduklarını dile getiren okuyucu, babasının sağ iken kızlara birer daire verdiğini, mirastan feragat ettiklerine ilişkin belge imzalattığını aktardı. 2020'de babasının vefat ettiğini belirten okuyucu, annelerinin vefat etmesi durumunda onun mallarında haklarının olup olmayacağını sordu. İşte Tamer Heper'in yanıtı...

***

Okuyucunun kardeşyle beraber babalarıyla  yaptığı sözleşme, mirastan feragat sözleşmesi olarak geçer. Taraflar noterde mirastan feragat sözleşmesi gerçekleştirebilir. Dolayısıyla okuyucunun yaptığı bu sözleşme geçerli sayılır ve babasının vefatında babasına ait mallar diğer mirasçılara kalır. Anlaşılan o ki mirasçılar arasında anne de bulunuyordu ve miras payını aldı.

Şimdi annenin mal varlığı arasında eşten kalan yani okuyucunun babasından gelen mallar da yer alıyor. Eğer yapılmış olan mirastan feragat sözleşmesinde farklı...