Kat maliki her bağımsız bölüm için ayrı oy hakkına sahip mi

Kat maliki her bağımsız bölüm için ayrı oy hakkına sahip mi

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Bir sitede yöneticiyim. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda toplam oyların yüzde 3’ü sınırlaması var. Bir kişi en fazla 1 mi, yüzde 5 olan 12 mi, yüzde 3 olan 82 vekalet mi alabiliyoruz?' sorusunu yanıtladı.

Sitelerde ortak alan kullanımı için oybirliği gerekir mi?

Posta yazarı Tamer Heper '12 bağımsız bölümlü binada daire sahibiyim. Kapıcımız emekli oldu. Yeni kapıcı alacağız. Kat malikleri anlaşma sağladı, üç kat maliki ‘kıdem tazminatının artmasına neden olur’ diye kapıcı dairesini kullanmasını istemiyor. Bunun için oybirliği gerekir mi?' sorusunu cevapladı

Kiracının ödemediği aidattan kim sorumludur?

Kiracının ödemediği aidatlardan dolayı kat malikinin kendisi de sorumlu mudur?  Kat maliki olarak karşılaşabileceği hukuki sorunlar neler olabilir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Müteahhitlere '7 kat' sınırı! Her isteyen yapamayacak!

İzmir depremi sonrasında müteahhitlerin yeterlilikleri yeniden tartışma konusu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müteahhitlerin sınıflandırma ve yeterlilik kriterleri yeniden belirlendi. 

Kat malikleri toplantısı mahkemede iptal edilebilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper 'Maliklerden biri, 2018 kat malikleri toplantısının iptali için dava açmıştı. Toplantının iptalini gerektirecek hususları açıklamıştı. 2019 kat malikleri kurulunu da delil sundu. Davada her yılın toplantısı incelenir ve karara bağlanır mı?' sorusunu yanıtladı.

Yönetici kat malikleri kurulu kararlarını uygulamazsa ne olur?

Posta yazarı Tamer Heper 'Yönetici, kat malikleri kurulu kararı ile işçilere her yıl dört maaş ikramiyeden, işçi katkı payı kesintisi yapıp, işçiye elden net miktar ödemesine rağmen işveren katkısı dahil SGK katkı paylarını kuruma vermemiş, bunda yöneticiliğin sorumluluğu yok mu?' sorusunu yanıtladı

Aidatını ödemeyenin mal varlığına haciz!

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, vekalet ücreti ve icra masrafı da dahil olmak üzere ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 10 hesabıyla gecikme tazminatı ödüyor. Yönetici icra takibi yanında, kat sahibinin mal varlığına haciz koyabiliyor.

Aidat borcunuzu takip edin! itiraz hakkınız var!

Kat malikinin aylık ödemelerini düzenli olarak takip etmesi gerekiyor. İşletme projesi ile kendisine bildirilen aidata itirazı olmayan kat maliki işletme projesinin kesinleşmesiyle itiraz edemiyor.

Profesyonel olmayan site yönetimleri komşuların arasını açıyor!

Son yıllarda site yönetimleri ile kat malikleri arasındaki problemler sebebiyle açılan davalar rekor seviyeye çıktı. Fakat davaların ayrıntılarına bakıldığında taraflar birbiriyle komşu. Yani sitenin yöneticileri genellikle sitede oturan başka bir kat maliki oluyor.

Apartman görevlisinin maaşı nasıl hesaplanır?

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça rtak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Site ve apartmanlarda oturanlar dikkat! İtiraz edebilirsiniz!

Aidat ödemeleri, işletme projesi hazırlandıktan sonra 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37. Maddesi'ne göre kat maliklerine iadeli taahhütlü mektupla iletilmek zorunda. İşletme projesi eline ulaşan kat maliki bu projeye 7 gün içinde itiraz edebilir.

Yöneticinin kusuru ile zarar eden ev sahipleri dava açabilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper 'Yönetici haksız fiili yüzünden yüklüce bir ceza ödememize sebep oldu. Zarar gören kat maliki olarak, yönetim-anagayrimenkul hesabına ödenmek için paranın tamamına tazminat davası açabilir miyim, hissem oranında şahsım için mi dava açmalıyım?' sorusunu yanıtladı.

Aynı dairede oturanlar kat maliki sıfatıyla oy kullanabilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper 'Aynı dairede annesiyle oturan bir evlat (tapu annenin üzerine ise) toplantıda kat maliki sıfatıyla oy kullanabilir mi?' sorusunu yanıtladı.

Dikkat! Geciken site aidatına faiz işler!

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, vekalet ücreti ve icra masrafı da dahil olmak üzere ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 10 hesabıyla gecikme tazminatı öder. Yönetici icra takibi yanında, kat sahibinin mal varlığına haciz koyabilir.

Kat maliki her bağımsız bölüm için ayrı oy hakkına sahip mi Haberi

Kat maliki her bağımsız bölüm için ayrı oy hakkına sahip mi


Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun '262 bağımsız bölümden oluşan 4 bloklu bir sitede yöneticiyim. Sitemiz 4 yıllık. Yakında genel kurul yapacağız. Yönetim planında vekaletlerle ilgili geçen ibare “Bir şahsın asaleten ve vekaleten vereceği oy, tüm oyların yüzde 5’ini geçemez” şeklinde. Yine Kat Mülkiyeti Kanunu’nda toplam oyların yüzde 3’ü sınırlaması var. Ancak avukat arkadaşlar “1 kişi kendi adına asaleten 1 ve vekaleten 1 olmak üzere en fazla 2 oy kullanabilir” diyor. Bu durumda bir kişi en fazla 1 mi, yüzde 5 olan 12 mi, yüzde 3 olan 82 vekalet mi alabiliyoruz?' sorusunu yanıtladı. İşte Tamer Heper'in yazısı...


262 bağımsız bölümden oluşan 4 bloklu bir sitede yöneticiyim. Sitemiz 4 yıllık. Yakında genel kurul yapacağız.

Yönetim planında vekaletlerle ilgili...