kira sözleşmesi feshi davası

kira sözleşmesi feshi davası

Gayrimenkul kiralamalarında sözleşme taraflarının hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. Peki, kira sözleşmesi nasıl feshedilir? Kira sözleşmesinin feshi davası nasıl açılır? İşte fesih davaları..

Kira sözleşmesi feshi davası nasıl açılır?

Gayrimenkul kiralamalarında sözleşmesi devam eden kiracı ancak kanun kapsamında belirtilen haklı nedenlerin doğması halinde açılacak bir dava ile tahliye edilebiliyor. Peki, kira sözleşmesi feshi davası nasıl açılır?

Kira sözleşmesi haklı nedenle feshi!

Taşınma mal kiralamalarında imzalanan kira sözleşmesi, sürenin sona ermesi ve feshedilmemesi halinde yenilenmiş kabul ediliyor. Peki, kira sözleşmesi nasıl feshedilir? İşte kira sözleşmesi haklı nedenle feshi nedenleri..

Belirli süreli kira sözleşmesinin feshi!

Kira sözleşmesinde kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli süreli oluyor. Peki, belirli süreli kira sözleşmesi nasıl feshedilir? İşte belirli süreli kira sözleşmesinin feshi..

Gereksinim nedeniyle kira sözleşmesi feshedilir mi?

Kira sözleşme feshi için Borçlar Kanunu kapsamında açıklanan yasal fesih nedenlerinin doğmuş olması gerekiyor. Peki, mal sahibi kendisi oturmak için evindeki kiracıdan çıkmasını isteyebilir mi? Gereksinim nedeniyle kira sözleşmesi feshedilir mi?

Aile konutu kira sözleşmesi feshi!

Aile konutu; evlilik birliğinin devamı süresince eşlerin birlikte yaşadıkları, hayatlarını idame ettirdikleri yere deniyor. Peki, aile konutu olarak imzalanan kira sözleşmesi nasıl feshedilir? İşte aile konutu kira sözleşmesi feshi..

Kira kontratının feshi ihtarname örneği!

Kira sözleşmesi, mesken ve işyeri kiralamalarında kiracı ile mal sahibi arasında imzalanıyor. Kira kontratı, kanunda belirtilen gerekçelerin doğması halinde feshedilebiliyor. İşte kira kontratının feshi ihtarname örneği..

Kira sözleşmesi feshi örneği!

Kiralayan ve kiraya veren arasında kira sözleşmesi imzalanması halinde ancak tarafların haklı gerekçelerinin olması halinde sözleşme fesh edilebiliyor. İşte, kira sözleşmesi feshi örneği!

Kira sözleşmesi karşılıklı feshi örneği!

Ev sahibi ya da kiracı, kira süresi dolmadan haklı gerekçelerin olması durumunda sözleşmeyi karşılıklı olarak fesh edebiliyor. Peki, kira sözleşmesinin karşılıklı feshi nasıl olur? İşte, kira sözleşmesi karşılıklı feshi örneği!

Kira sözleşmesi süresi ne kadardır?

Taşınmaz mal kiralamalarında taraflar arasında imzalanan sözleşme kira sözleşmesi oluyor. Kanunen kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabiliyor. Peki, kira sözleşmesi süresi ne kadardır?

Kira sözleşmesi maddeleri!

Gayrimenkul kiralamalarında kiracı ile kiraya veren kimse arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşme kapsamında yapılan anlaşmaya istinaden hükümlere yer veriliyor. İşte kira sözleşmesi maddeleri..

Kira kontratının feshi davası nedir?

Kira kontratının devam etmesini istemeyen taraf, diğer taraf ile anlaşamadığı sürece, dava yolu ile kontratın feshini talep edebiliyor. Peki, kira kontratının feshi davası nedir? Dava nasıl açılır?

Kira sözleşmesi bitmeden kiracı evden çıkabilir mi?

Taşınmaz mal kiralamalarında imzalanan kira sözleşmesi ile kiracı kiraladığı taşınmazı süresi boyunca kullanma hakkına sahip oluyor. Genellikle senelik olarak yapılan kira sözleşmesi bitmeden kiracı evden çıkabilir mi?

Kira sözleşmesinin feshi şartları!

Taşınmaz sahibi haklı gerekçelerin doğması halinde bildirim süresine bağlı kalarak sözleşmeyi sonlandırabiliyor. Peki, kira sözleşmesinin feshi şartları nelerdir? Kira sözleşmesi hangi hallerde feshedilebilir?

Kira sözleşmesi noter tasdik ücretleri 2015!

Mesken ve işyeri kiralamalarında kiracı ile mal sahibi arasında kira sözleşmesi yapılıyor. Kimi mal sahipleri sözleşmeyi noterde imzalayabiliyor. Peki, kira sözleşmesi noter tasdik ücretleri 2015 ne kadar?

kira sözleşmesi feshi davası Haberi

kira sözleşmesi feshi davası

Kira sözleşmesinin feshi davası nasıl açılır?

Gayrimenkul kiralamalarında sözleşme taraflarının hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanun gereğince, mal sahibi istediği zaman sözleşmeyi feshedemediği gibi, kiracı da sözleşme süresi dolmadan evden çıkamıyor.


Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. 


Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.


Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.


Genel hükümlere...