korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı yönetmeliğinde değişiklik

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı yönetmeliğinde değişiklik

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair değişiklik 7 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları yönetmelik değişikliği..

Yabancıya konut satışında 'yapısız taşınmaz' riski!

Yabancı uyruklu gerçek kişiler, gerekli kanuni kısıtlamalara uyulması şartıyla, ülkemizde konut, iş yeri, arsa ve tarla gibi nitelik bakımından her türlü taşınmazı satı alabiliyor. Fakat özellikle yapısız taşınmazların edinilmesi durumunda büyük riskler bulunuyor...

Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları yönetmeliğinde değişiklik!

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31121 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yıpranan Tarihi Taşınmaz Varlıkları Yönetmeliği'nde değişiklik!

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı..

Çorum İskilip'te arkeolojik sit alanı ilan edildi!

İskilip Kuz Köy ve Harun Köy arası Kızlan mevkiinde bulunan tarihi alanda tamamlanan araştırmalar sonucunda; 23.000 metrekare alan Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Mirası olarak tescillendi.

Türkiye'de 100 bin 746 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor!

Binlerce yılda çok sayıda uygarlığın kurulduğu Anadolu topraklarında 100 bin 746 adet korunması gereken tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunuyor.

Tapuda sit alanı şerhi varsa ne olur?

Sit alanı ilan edilen taşınmaz malların tapu kütüğüne "Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. Tarih – Yevmiye" şeklinde şerh düşülüyor. Peki, tapuda sit alanı şerhi varsa ne olur?

Sit alanı tescil kararı nasıl verilir?

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının, korunma alanlarının ve doğal sitler hariç olmak üzere sitlerin tespit ve tescili ile ilgili usul ve esaslar ilgili yönetmelik ile açıklanıyor. Peki, sit alanı tescil kararı nasıl verilir?

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmelik 2015!

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmelik 22 Ağustos 2015 tarihinde 29453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmelik tam metni..

Antalya'da taşınmaz kültür varlıkları için yardım yapılacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardımda bulunacak.

Arsam sit alanı ilan edildi ne yapmalıyım?

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanununa göre; korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespiti Kültür Bakanlığınca yapılıyor. Peki, arsam sit alanı ilan edildi ne yapmalıyım?

Sit alanları takas yönetmeliği!

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanununa göre; korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespiti Kültür Bakanlığınca yapılıyor. Sit alanlarında takas işlemi yapılabiliyor. İşte, sit alanları takas yönetmeliği!

Sit sınırları nasıl tespit edilir?

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte sit sınırlarının nasıl tespit edildiğine dair esaslara da yer veriliyor. Peki, sit sınırları nasıl tespit edilir?

Kültür varlıkları ve sitlerin tespit tescilinde değişiklik!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı yönetmeliğinde değişiklik Haberi

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı yönetmeliğinde değişiklik

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları yönetmelik değişikliği!

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının yapı esasları ve denetimine dair yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik 7 Aralık 2014 tarihinde 29198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler şu şekilde;


YÖNETMELİK


Kültür ve Turizm Bakanlığından:


KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


MADDE 1 – 11/6/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “bakımı” ibaresi kaldırılarak, yerine “tadilat ve tamiratı” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “bakımı” ibaresi kaldırılarak, yerine “tadilat ve tamiratı” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Koruma Yüksek Kurulu”, “Koruma...