Miras sözleşmesinden doğan davalar

Miras sözleşmesinden doğan davalar

Mirasta tasarruf nisabı hesaplanırken mirasbırakanın borçları, cenaze giderleri, terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri, mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin üç aylık geçim giderleri terekeden indiriliyor...

Miras hukuku reddi miras!

Miras hukuku reddi miras, mirasbırakanın mirasından daha fazla borcu olduğu zamanlarda mirasçılar tarafından yapılabiliyor. Miras hukuku reddi miras süresi mirasbırakanın öldüğü tarihten itibaren 3 aydır....

Miras hukuku çocuğu olmayanlar!

Miras paylaşımı yapılacağında öncelikle birinci derece hısımlar denilen en yakın kişilere payları veriliyor. Peki miras hukuku çocuğu olmayanların durumu ne olacak? derseniz aşağıdaki gibi açıklamaya çalışalım:

Miras hukukunda tenkis!

Miras hukukunda tenkis davaları ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için açılabiliyor. Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava etme hakkına sahip olabiliyorlar...

Miras hukuku kanunu!

Miras hukuku kanunu, Türk Medeni Kanunu' nun 495 ve 574. maddelerinde aşağıdaki gibi ele alınıyor. Kanunda mirasbırakanın mirası için kimlerin mirasçı olacağı ve kime hangi oranda miras payı düşeceği belirleniyor...

Miras hukuku nasıl yapılır?

Miras hukuku nasıl yapılır? sorusuna vefattan sonra veraset ilamının mirasçılar tarafından alınmasıyla başlar cevabını verebiliriz. Veraset ilamı alındıktan sonra mirastaki paylar ilamda gösterildiği şekilde paylaştırılıyor...

Miras mal paylaşımı!

Miras mal paylaşımı örneği: 400 liralık mirasın dörtte biri eşe, dörtte üçü ise çocuklara kalıyor. Bir çocuk varsa 300 lira, 2 çocuk varsa 150′şer lira, 3 çocuk varsa 100′er lira, 4 çocuk varsa 75′er lira miras alınıyor...

Miras ne demektir?

Miras ne demektir? sorusuna ölen bir kimsenin yakınlarına kalan mal, mülk, para veya servet şeklinde cevap veriliyor. Ölümle birlikte mirasçıların mirasa elbirliği şeklinde malik olmalarına ise miras ortaklığı deniyor...

Mirasın anlamı!

Mirasın anlamı, miras yoluyla intikal eden mal, mülk, para ve haklar olarak ifade ediliyor. Miras paylaşımı, ölen kimsenin bıraktığı mal varlığının tasfiyesi ve mirasçılara taksimi şeklinde yapılıyor...

Miras hukuku mal paylaşımı oranları!

Miras hukuku mal paylaşımı oranlarında veraset ilamının çıkmasından sonra eşe dörtte bir, çocuklara ise dörtte üç olarak biliniyor. Farklı durumlarda ise oranların ne olduğu aşağıda yer alıyor...

Mirasın açılması nedir?

Türk Medeni Kanununa göre mirasın açılması, mirasbıkıran kimsenin vefat etmesi ile mümkün oluyor. Buna göre, Mirasın açılması nedir? Miras açılmasının hükümleri nelerdir? İşte Türk Medeni Kanunu maddeleri...

Miras sözleşmesinden doğan davalar!

Türk Medeni Kanununun yedinci kısmında "Miras sözleşmesinden doğan davalar"a ilişkin hükümlere yer veriliyor. Kanuna göre mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda mirasçı resmi defter düzenlenmesini isteyebiliyor...

Doğuş GYO ile Credit Europe Bank'ın kredi sözleşmesi yenilendi!

Doğuş GYO ile Credit Europe Bank N.V. arasında 24 Aralık 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda imzalanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan Kredi Sözleşmesinin (Facility Agreement) revize edildiği açıklandı. 

Doğuş GYO esas sözleşmesini yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı esas sözleşmesi hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yaptı...

Avrasya GYO, İlkadım Otogarı'nın kira sözleşmesini Avrasya Terminal'e devretti!

Avrasya GYO'nun Samsun ili Kıran Mahallesinde yer alan Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin kiracısı Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.'nin tarafına ulaşan talebi doğrultusunda kira sözleşmesinin 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye devrine karar verildi.

Şahit eşliğinde yapılan sözleşme miras hukukunda geçerli midir?

Posta yazarı Tamer Heper 'Babamla ortak tarla aldık ve tapu babamın üstüne yapıldı. Babamla birlikte bir gün sonrası kendi aramızda iki şahit eşliğinde sözleşme yaptık. Babam vefat ettiğinde miras hukukunda bu sözleşmemin geçerliliği olur mu, ne yapmalıyım?' sorusunu yanıtladı.

Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde cayma hakkı!

Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde tüketici 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Mimar Doğan Kuban'dan Osmanlı mirası açıklaması! 

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü son alan isimlerden olan Mimar Doğan Kuban, Osmanlıların resmi, heykeli, perspektifi, bilimi ve dünyayı merak etmediklerini söylüyor. 

Doğuş GYO borç azaltmak için Kuveyt Türk ile sat ve geri kirala sözleşmesi imzaladı!

Doğuş GYO mevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması ve finansal giderlerin azaltılması amacıyla Kuveyt Türk ile finansal kiralama sözleşmesi imzaladı...

Kiracı kira sözleşmesini fesh ederse ne olur?

Kira sözleşmesini fesh eden kiracı için kolaylık sağlandı. Buna göre, kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulan kiracı, kira sözleşmesinden doğan borçlarından kurtulabiliyor. 

7 maddede şufa hakkı!

Şufa hakkı nasıl kullanılır? Görevli ve yetkili mahkeme neresidir? Şufa davasında hak düşürücü süre nedir? Sözleşmeden doğan şufa hakkı nedir? Şufa hakkından feragat etmek veya vazgeçmek mümkün mü? Şufa hakkı nedir? Şufa hakkını kullanma şartları nelerdir?

TOKİ Malatya Doğanşehir 2019 kura çekilişi 7 Mayıs'ta!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Malatya Doğanşehir projesinde yer alan konutların kura çekilişi 7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

Doğuş GYO 2018'de 9,2 milyon TL kira sözleşmesi imzaladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2018 yılı içerisinde kiralama sözleşmelerinin toplamı KDV hariç yaklaşık 9 milyon 212 bin 468 TL olarak gerçekleşti...

Doğuş GYO kurumsal yönetim sözleşmesi imzaladı!

Doğuş GYO, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri ile Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Hizmet Sözleşmesi imzaladı...

Doğuş GYO 2017'de 8 milyonluk kiralama sözleşmesi imzaladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2017 yılında KDV hariç 8 milyon 67 bin 806,23 TL kiralama sözleşmesi imzaladı...

Miras sözleşmesinden doğan davalar Haberi

Miras sözleşmesinden doğan davalar


Mirasta tasarruf nisabı yani terekenin tasarruf edilebilir kısmı, Türk Medeni Kanunu'nun ikinci ayırımında tasarruf özgürlüğü kısmında hükme bağlanmıştır. Bu hükümler doğrultusunda mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası, kardeşleri veya eşi bulunan mirasbırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilme hakkına sahip oluyor. Bu mirasçılardan hiçbiri yoksa, mirasbırakan mirasının tamamında tasarruf edebiliyor. 


Mirasta tasarruf nisabı nasıl hesaplanır?

Tasarruf edilebilir kısım (mirasta tasarruf nisabı), terekenin mirasbırakanın ölümü günündeki durumuna göre hesaplanıyor.


Hesap yapılırken, mirasbırakanın borçları, cenaze giderleri, terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri, mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin üç aylık geçim giderleri terekeden indiriliyor.


Mirasbırakanın sağlararası karşılıksız kazandırmaları, tenkise tabi oldukları ölçüde, tasarruf edilebilir kısmın hesabında terekeye ekleniyor.


Mirasbırakanın kendi ölümünde ödenmek üzere üçüncü kişi lehine hayat sigortası sözleşmesi yapması...