trampa harcı 2015

trampa harcı 2015

Borçlar Kanunu gereğince, trampa işlemlerinde satışa ilişkin hükümler kullanılıyor. Tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen trampa işlemi için harç ödenmesi yapılması gerekiyor. İşte, tapuda trampa harcı 2015!

Tapuda trampa harcı hesaplama!

Tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler için devlet her iki taraftan tapu takas harcı talep ediyor. İşte, tapuda trampa harcı hesaplama!

Trampa işleminde tapu harcı ne kadar?

Tapuda trampa işlemlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli belgelerin temini ve tapu harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, trampa işleminde tapu harcı ne kadar?

Tapu trampa masrafları 2015!

Trampa, bir malın başka bir malla değiştirilmesi işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Trampa edilecek mallarda herhangi bir denklik aranmıyor. İşte, tapu trampa masrafları 2015!

Trampa işlemleri tapuda nasıl yapılır?

İki malın takas işlemi olan trampa, tapu müdürlüklerinde tescil edilmesi gerekiyor. Peki, trampa işlemleri tapuda nasıl yapılır? 2015 trampa harcı ne kadar?

Trampa şartları nelerdir?

Trampa ( takas), bir malın başka bir malla değiştirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabiliyor. Peki, trampa şartları nelerdir?

Trampa işleminin mali yönü!

İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etme işlemine tapu trampa işlemi deniyor. İşte, trampa işleminin mali yönü!

Tapu trampa masrafı!

Trampa olarak da bilinen takas işlemi, bir malın başka bir malla değiştirilmesi işlemi olarak karşımıza çıkıyor. İşte, tapu trampa masrafı!

Trampa harcı 2015!

Tapu takas işlemleri Tapu Müdürlükleri'nde gerçekleştiriliyor. Tapu Müdürlüklerinde yapılan işlemler için devlet tarafından taraflardan trampa harcı talep ediliyor. İşte, trampa harcı 2015!

Tapuda takas harcı!

Tapu takas işlemlerinin tapu müdürlüklerinde tescil edilmesi gerekiyor. Tarafların aralarında anlaşarak tapu müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor. Peki, tapuda takas harcı ne kadardır? İşte, tapuda takas harcı 2015!

Yeni ev sahipleri 2015'te 9.5 milyar TL tapu harcı ödedi!

2015 yılında 1 milyon 289 bin 320 konutun satıldığı Türkiye'de yeni ev sahipleri, tapu harçları için kesenin ağzını açarak 9 milyar 577 milyon 653 bin lira ödedi.

2015'te 99.1 milyon TL yurtdışı çıkış harcı TOKİ’ye aktarıldı!

2015’te yurtdışı çıkış harcından 99.1 milyon TL gelir elde edildi. Maliye Bakanı, harç gelirlerinin TOKİ’ye aktarıldığını hatırlattı. Ağbal, yurtdışı çıkış harcından 2015’te 99 milyon 135 bin TL tahsil edildiğini kaydetti.

2016 tapu trampa harcı ne kadar?

Trampa işlemi ile iki ayrı kişi, tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devredebiliyor. Peki, bu işlem için ödenecek 2016 tapu trampa harcı ne kadar?

Tapu trampa harcı nasıl hesaplanır?

İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etmeleri işlemine trampa deniyor. Peki, tapu trampa harcı nasıl hesaplanır?

Tapu trampa harcı 2016!

İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etmeleri işlemi olan trampa için ne kadar harç ödenir? İşte tapu trampa harcı 2016..

Tapu harcı 2016 hesaplama örneği!

Tapu satış işlemlerinde 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da satış bedeli üzerinden binde 20 oranında harç tahsil edilecek. Peki, harç nasıl hesaplanır? İşte tapu harcı 2016 hesaplama örneği..

Emlak tapu harcı oranı 2015!

Emlak alım satım işlemleri, taşınmaz malın bağlı olduğu tapu dairesinde yapılıyor. Bu işlemin tamamlanabilmesi için de emlak tapu harcının da ödenmesi gerekiyor. Peki, emlak tapu harcı oranı 2015 nedir? Nasıl hesaplanır?

İnşaat iskan ruhsatı harcı 2015!

Bir yapının inşaat çalışmaların sona erdikten sonra, yapının kullanılabilmesi için iskan ruhsatının alınması gerekiyor. İnşaat iskan ruhsatı için ne kadar harç ödemesi yapılır? İşte inşaat iskan ruhsatı harcı 2015..

Tapu harcı Kasım 2015!

Gayrimenkullerin alım satımı için alıcının satıcıya satış bedelini ödemesi yeterli olmuyor. Tapu Müdürlüğünde yapılan bu işlem için belli bir miktarda tapu harcı ödemesi de yapılıyor. Peki, tapu harcı Kasım 2015 ne kadar?

Emlak alım satım harcı 2015!

Emlak alıp satan kimseler bu işlerini tapu dairesinde yürütüyor. Gerçekleşen devir işlemi için her iki taraf da harç ödemekle mükellef oluyor. Peki, emlak alım satım harcı 2015 ne kadar?

Tapu alım satım masrafı hesaplama 2015!

Tapu dairesinde yapılan alım satım işlemlerin tamamlanması için belli masrafların ödenmesi gerekiyor. Bu masrafların başında tapu alım satım harcı geliyor. İşte tapu alım satım masrafı hesaplama 2015 örneği..

Tapu satış harcı 2015!

Tapu kütüğünde yapılan bu devir işlemleri için belli oranlarda tapu harcı ödemesi yapılıyor. Peki, tapu dairesinde yapılan devir harcında tapu harcı ne kadar? İşte tapu satış harcı 2015..

İntifa hakkı tesisi tapu harcı 2015!

İntifa hakkının tesisi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve tapu harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, intifa hakkı tesisi için gerekli belgeler nelerdir? İntifa hakkı tesisi tapu harcı 2015 ne kadar?

trampa harcı 2015

trampa harcı 2015 trampa harcı 2015

Tapuda trampa harcı 2015!


Taşınır veya taşınmaz bir malın başka bir malla değiş işlemine trampa deniyor. Trampa edilecek olan malların değerlerinin eşit olması gerekmiyor. 


Farklı il ve ilçelerde bulunan taşınmazlarında trampa işlemi gerçekleştirilebiliyor.  Bu halde trampa(takas) istemi taşınmazların bulunduğu il veya ilçelerden herhangi birinde yapılabiliyor. 


İstemin yapıldığı tapu sicil müdürlüğünce, diğer ilçe tapu sicil müdürlüğünden kayıt örneği ve yetki istenerek işlem sonuçlandırılıyor ve kendisinden yetki istenen müdürlüğe işlemin hukuki dayanağını teşkil eden belgelerin ve resmi senedin tasdikli birer örneği bir yazı ekinde gönderiliyor. 


Bu yazıyı alan müdürlük tarafından yazı yevmiyeye alınarak gerekli tescil işlemi yapılıyor. Tapu Müdürlüklerinde gerçekleştirilen bu işlemler karşısında trampa harcının da ödenmesi gerekiyor. 


Borçlar Kanunu gereğince, trampa işlemlerinde satışa ilişkin hükümler kullanılıyor.  Devlet tarafından, her yıl belirlenen tapu takas harcı, her...