Hisseli tapularda ortaklığın giderilmesi!

Hisseli tapularda ortaklığın giderilmesi! Hisseli tapularda ortaklığın giderilmesi!

Ortaklığın giderilmesi davası, taşınmaz malda tapu ile malik olan paydaş veya paydaşlar tarafından diğer paydaşlara karşı açılıyor. Peki, hisseli tapularda ortaklığın giderilmesi davası nasıl açılır?Hisseli tapularda ortaklığın giderilmesi!

Bir gayrimenkulün tek bir sahibi olabileceği gibi birden fazla da sahibi olabiliyor. Bu tür tapulara hisseli tapu deniyor. 


Hisseli tapu senetleri sadece gayrimenkul ortaklarının isimlerinin belirtildiği bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Hisseli gayrimenkullerde tapunun ayrılması için ortaklığın giderilmesi davası açılabiliyor.


Ortaklığın giderilmesi davası, taşınmaz malda tapu ile malik olan paydaş veya paydaşlar tarafından diğer paydaşlara karşı açılıyor.


Dava, taşınmaz mala ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması için açılıyor. 


Dilekçe örneği:

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

........


DAVACI..............:

VEKİLİ................:

DAVALILAR..........:

DAVA KONUSU......:İzale_i Şüyu(Ortaklığın giderilmesi)

DAVA DEĞERİ........:


AÇIKLAMLAR.........:

Babam ../../.. tarihinde vefat etti.Geriye miras olarak Erzincan ili,Merkez ilçesi ,İnönü Mahallesi,...ada,...pafta ....parselde kayıtlı bulunan ev kaldı.Bu taşınmaza iştirak halinde malik bulunmaktayız.Kardeşlerimle anlaşarak anılan taşınmazı paylaşma imkanımız olmamıştır.


Söz konusu taşınmazın ayni taksimi mümkün olmadığından satış yolu ile ortaklığın giderilmesini istiyorum.


Yine aramızda anlaşarak bu konuyu çözemediğimiz için söz konusu taşınmazın satılmak sureti ile ortaklığın giderilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.


DELİLLER.............:Her türlü delil


HUKUKİ NEDENLER..:TMK m.651 ve ilgili yasal mevzuat


SONUÇ VE İSTEM...:Yukarıda açıklanan nedenlerle,babamdan intikal eden Erzincan ili Merkez ilçesi,İnönü Mahallesi ,...ada,..pafta,parselde kayıtlı bulunan taşınmaz maldaki ortaklığın ayni taksimi mümkün olmadığından taşınmazın satışı suretiyle giderilmesine, masrafların ortaklar arasında paylaştırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.Ortaklığın giderilmesi davasının açılamayacağı haller!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com