İfraz harcı!

İfraz harcı! İfraz harcı!

Tapu kütüğünde bir parselin birden fazla parçaya ayrılması işlemi için belli bir harç talep ediliyor. Peki ifraz harcı ne kadar? İşte İfraz harcı ve detayları..İfraz harcı!

İfraz harcı 2014!

Kelime anlamı olarak "Ayırma" anlamına gelen ifraz, tek parsel şeklinde tapu kütüğünde kayıtlı olan bir gayrimenkulün düzenlenen haritalara göre birden fazla parçaya ayrılarak tekrar tapu kütüğüne kaydedilmesi işlemini ifade ediyor. İfraz harcı bilgileri haberimizin içerisinde yer alıyor.


İfraz işlemine konu olan söz konusu gayrimenkullerin ifraz işlemi yapılırken, üzerinde, rehin, irtifak hakkı veya şerh varsa muvafakatlarının hak sahipleri tarafından alınması zorunlu tutuluyor. 


İfraz işlemi nasıl yapılır? İfraz işlemi için gerekli belgeler..

-Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler,

-Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

-İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,

-Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.


* Taşınmaz malların niteliği bina ise deprem sigortası da aranıyor.


İfraz harcı..

İfraz işlemi yapılan gayrimenkullerin ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak kaydıyla, beyan edilecek değerleri üzerinden binde 9.9 oranında tapu harcı tahsil ediliyor. İfraz harcı ifraz olan parselin ifraz olmadan önceki değeri üzerinden hesaplanıyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com