İki arsa nasıl birleştirilir?

İki arsa nasıl birleştirilir?

Tapu kütüğünde birden fazla aynı yada farklı kişilere ait taşınmaz malın birleştirilmesi yani tevhid söz konusu olabiliyor.Peki iki arsa nasıl birleştirilir?İki arsanın birleştirilmesi için gerekenler nelerdir?İki arsa nasıl birleştirilir?

Tapuların birleştirilmesi işlemi yani tevhit, tapu kütüğünde ayrı ayrı birden çok taşınmaz malın birleştirilmesi olarak tanımlanıyor.İki arsanın birleştirilmesi aynı kişiye ait arsa için yapılabileceği gibi, farklı kimselere ait arsalar için de yapılabiliyor.


Birleştirilecek arsalar üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile arsa mükellefiyeti gibi şerhler varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının muvafakatları ile alınması gerekiyor. 


Arsaların birleştirilmesi işlemi için,arsanın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol raporu,Birleştirme isteminde bulunanın veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi ve arsaların en az birinin cinsi bina ise deprem sigortası gibi evrakların olması gerekiyor.


Arsada birleştirme işlemi için bazı şartlar da aranıyor.Tevhid işlemi yapılacak gayrimenkullerin bitişik olması gerekiyor. Üzerinde rehin (ipotek, haciz) gibi tasarrufu kısıtlayan engellerin olmaması gerekiyor.Tasarrufu kısıtlayan engeller var ise hak sahiplerinin  muvafakatı gerekiyor.Tevhid işlemleri belediye encümeni kararı veya il idare  kurulun olumlu kararı üzerine kadastro müdürlükleri tescil bildirimi düzenleyerek tapuya intikal ettiriliyor.


Tapu tevhit işleminin yapılabilmesi için tapu kadastro müdürlüğü tarafından istenen belgelerin temin edilmesi ve birleştirme işlemleri için verilen hizmet karşılığında söz konusu arsalar için kayıtlı değerler üzerinden, ayrı ayrı binde 11,38 oranında hacın ödenmesi gerekiyor.


Tarlada ifraz şartları nelerdir?Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com