İzale-i şuyu davasının açılamayacağı durumlar!

İzale-i şuyu davasının açılamayacağı durumlar!

Hissedarların taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olması durumunda ortaklığın giderilmesi için izale-i şuyu davası açılabiliyor. Ancak davanın açılamayacağı bazı durumlar bulunuyor. İşte, izale-i şuyu davasının açılamayacağı durumlar!İzale-i şuyu davasının açılamayacağı durumlar!

Hissedarların taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olması durumunda ortaklığın giderilmesi için izale-i şuyu davası açılabiliyor. Ortak malın taksimi aynen mümkün olmuyorsa mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında paylaştırılması gerekiyor.


Bu durum Medeni Kanunu'n 628. maddesinde belirtiliyor.  İzale-i şuyu davasında temel amaç ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile ortaklıklarının giderilerek çözülmesi olarak karşımıza çıkıyor. 


Davaya konu olan taşınmazın bölünebilir nitelikte olması halinde mahkemece taşınmazın aynen paylaştırılmasına,aksi durumda açık arttırma yolu ile satılmasına karar veriliyor. Ancak, bazı durumlarda davanın açılması mümkün olmuyor. Peki, hangi durumlarda izale-i şuyu davası açılmaz?


İzale-i şuyu davasının açılamayacağı durumlar!

Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların ortaklığının giderilmesi dava yolu ile istenemiyor. İzale-i şuyu taşınmazın tamamı için söz konusu oluyor. Belirli bir payın ortaklığının giderilmesi mümkün değil. 


 Tapulu taşınmaz mallar gibi taşınır malların da ortaklığının giderilmesi istenebiliyor.   Tapu kaydında, ortaklarca şüyuun idame mükellefiyeti veya kooperatiflerce yapılan binalar için Kooperatif Tüzüğüne devrin imkansızlığı konmuşsa, bu gibi hallderde ortaklığın giderilmesi istenemiyor. 


M.K 627.md ’de belirtilen şüyuun idame mükellefiyeti olmadıkça paydaşlardan her birinin taksim talebinde bulunabileceği hükmü yer alıyor. Paydaşlar bu hükme göre ortaklığın devamı için sözleşme yapma hakkına haizdirler. Sözleşmenin yazılı olması yeterli oluyor, resmi şekil ve tapuya tescil zorunluluğu bulunmuyor. 


Bu sözleşme 10 yılı geçemiyor.  On yılın başlangıcı sözleşmenin ortaklarca tanzim edildiği ve hukuki tasarrufun yapıldığı tarihtir. On yıl dolmadan haklı sebeplerin varlığı halinde bu sözleşmenin feshi ve ortaklığın giderilmesi dava konusu edilebiliyor.


İzale-i şuyu davası ne kadar sürer?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com