04 / 07 / 2022

Kırıkkale Bahşili'de 14.2 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt tesisi ve arsa!

Kırıkkale Bahşili'de 14.2 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt tesisi ve arsa!

Kırıkkale İcra Dairesi, Kırıkkale Bahşili'de yer alan  akaryakıt dolum tesisi ve arsayı 14 milyon 202 bin 465 TL bedelle satışa çıkardı.Kırıkkale İcra Dairesi, Kırıkkale Bahşili'de yer alan  akaryakıt dolum tesisi ve arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli  14 milyon 202 bin 465 TL olarak belirlendi.

T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2019/2586 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Kırıkkale İl, Bahşili İlçe, 1896 Ada, 15 Parsel, BAHŞİLİ Mahalle/Köy, Kırıkkale İli Bahşılı İlçesi 1896 ada 15 parselde bulunan 22.419.00 m². arsa niteliğinde olan gayrimenkuldür. Davaya konu taşınmaz akaryakıt dolum işi yapan bir tesis tarafından kullanılmaktadır. Taşınmaz arsaların şekli yaklaşık dikdörtgen geometrik şekline benzemektedir. Parseller eğimsiz bir arazi yapısına sahiptirler. Taşınmaz 15 nolu parselin cepheleri yaklaşık 281,0mt / 86,0mt / 45,00/83,00/45,80/81,60/91,30/ 101,0 metredir. 1896 ada 16 parsel üzerindeki taşınmaz ve muhdesatları, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Herbiri 2700 m3 kapasiteli, 1 ve 2 numaralı tankların %90.lık kısmı, 1896 ada 16 parsel üzerindedir. Tabloda 1 ve 2 tank no ile herbir parsele (15 ve 16 numaralı parsellere) 2700 m3 kapasiteli tank paylaştırılarak hesaplanmıştır. Arsa değeri 22.419.00 m2x190,00 TL/M2 = 4.260.000.00 TL. taktir edilmiştir. İdari bina, kademe yağ depo binası, Jeneratör binası, 2 adet bekçi binası,680,0 mt. perde duvarı,200,0 mt. perde duvar,75 mt. sundurma 3 adet, Kanopi, tank sila temel betonu,saha betonu,3500,0 m2., parke taşı döşemesi 2750,0 m2. olmak üzere Toplam tapılı taşınmaz değeri 6.546.655,00 TL. Makine teçhizat değeri;

1896 Ada, 16 parselde bulunan, taşınmaz üzerindeki yakıt tanklarının 2006 yılında monte edildiği tespit edilmiştir. Uzunca süredir dolum işlemi yapılmadığı sebebiyle taban sacı, borulama ve vanalarda korozyon tespit edilmiştir. API 650 standardında imal edilen akaryakıt depolama tanklarının ortalama maliyeti 200$/m3?tür. 1896 Ada, 16 parselde bulunan, API 650 standardındaki tankların kullanım ömürleri referans alınırsa, 100$/m3 olarak hesaplanabilir. Tank No , 13-14-15-16 ve 1 ve 2 ,Slop,($) 936.000 ) - 7.488.00 TL. Tespit konusu 1896 ada 15 parsel içerisinde; Elektrik tesisatının bileşeni olarak aşağıda metrajı , tanımı ve detayları verilen imalatların olduğu tespit edilmiştir. Jeneratör motorunun Perkins marka olduğu ve çok az kullanılmış olduğu tespit edilmiştir. Dolum tesisinde tespit konusu olan ilgili parseldeki Elektrik Tesisatı Elemanlarının Değeri; Galvaniz kaplı çok köşeli (poligon) sac çift konsollu SL-125 W armatürlü tip çevre aydınlatma direği (besleme kabloları, klemensleri vb. ekipmanları dahil ) 15 Adet ,800,00 ,12.000,00, Yakıt depoları tanklarının Topraklaması 4 Adet, 200,00-800,00-ATY-2 4X18 Çift parabolik reflektörlü dekoratif armatür 24 Adet,65,00-1.560,00-U 2x40 W Floresan Armatür 10 Adet 30,00-300,00, Etanj Dairesel Armatür 10-Adet-25,00-250,00, 450 KVA Dizel Jeneratör, Alternatör ve Müştemilatı 1 Adet-140.000,00-140.000,00-Transfer Panosu ve müştemilatı

1 Adet 1.700,00, Yangın Elektrik Besleme Panosu ve Müştemilatı ,1 Adet 1.700,00 ,Genel kablolama 1 Adet 9.500,00-TOPLAM 167.810,00 TL olduğu,1896 Ada 15 Parsel Taşınmaz, takdir edilen Taşınmazın Toplam Arsa Değeri(4.260.000,00 TL) Taşınmazın YapılıDeğeri(TL) 6.546.655,00 ?Taşınmazın Makine Ekipman Değeri(TL)7.488.000,00 ?Taşınmazın Elektrik Ekipman Değeri(TL)167.810,00 ?TOPLAM 14.202.465,00 ? olduğu tespit edilmiştir. İİK.'nun 114. Ve 126. Mad. Gereğince taşınmazların önemli özellikleri derç edilmiş olup ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur. İİK.134/1 Maddesi gereğince ihale tarihi itibariyle ihale edilecek malların muhafaza ve idare edilemeyeceği doğabilecek zararların ihale alıcısına ait olacağı,Bir borç nedeniyle satılacak olan taşınmazın ayrıntılı evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

Kırıkkale Bahşili de 14.2 milyon TL ye icradan satılık akaryakıt tesisi ve arsa!

Adresi : Kırıkkale İli Bahşıli İlçesi
İmar Durumu : Emsal =0,60 H= serbest sanayi tesisi alanı lejantlı ve ÖA-5.1 önlem alınabilecek nitelikte şişme oturma açısında sorumlu alanlar içerisinde yer almaktadır.
Kıymeti : 14.202.465,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcut
1. Satış Günü : 30/03/2022 günü 10:05 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 05/05/2022 günü 10:05 - 10:10 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Kırıkkale Adliyesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2586 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.