Konut kredisi evin tamamına çıkıyor mu?

Konut kredisi evin tamamına çıkıyor mu? Konut kredisi evin tamamına çıkıyor mu?

Ev almak için konut kredisine müracaat eden kimselerin en çok merak ettiği husus "Konut kredisi evin tamamına çıkıyor mu?" sorusu oluyor. İşte ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı...Konut kredisi evin tamamına çıkıyor mu?

Konut kredisi, satın alınmak istenen konutun teminat altına alınması şartıyla verilen kredi türü olarak tanımlanıyor. Ev almak için konut kredisine müracaat eden kimselerin en çok merak ettiği husus "Konut kredisi evin tamamına çıkıyor mu?" sorusu oluyor.


1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan uygulamaya göre, evin değerinin tamamına kredi verilmiyor. 


3980 sayılı ve 16 Aralık 2010 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararına göre konut kredisi en fazla mesken değerinin en fazla yüzde 75'ine veriliyor. 


Buna göre, 100 bin TL değerinde bir ev satın almak istediğinizi düşünelim. Bankalar en fazla 75 bin TL değerinde; 200 bin TL'lik bir ev satın almak istemenizde ise en fazla 150 bin TL kredi kullandırabiliyor.


Ancak kimi bankalar konutun tamamına kredi vermek adına yüzde 25'lik kısım için ayrı bir kredi hesabı açarak ihtiyaç kredisi adı altında kredi kullandırabiliyor.


Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta; kullanılan kredilerin aylık taksit ödemelerinin, kayıtlı gelirin yarısını geçmemesi önem teşkil ediyor. Çünkü bu durumda banka size ihtiyaç kredisini kullandırmada riskli görebiliyor.


İlgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı 

Karar Sayısı: 3980 

Karar Tarihi: 16/12/2010

(18.12.2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) 


Kurul Başkanlığının 16.12.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16.12.2010 tarih ve  B.02.1.BDK.0.06.00.00.8-26127 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 


5411 sayılı Bankacılık Kanununun 43 üncü maddesi ile 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına Đlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin verdiği yetkiye dayanılarak; 


1- 01.01.2011 tarihinden itibaren; 


a) Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler ile konut teminatı altında kullandırılacak tüketici kredilerinde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının % 75, 


b) Ticari gayrimenkul alımı amaçlı kullandırılacak taksitli ticari kredilerde kredi tutarının teminat olarak alınan ticari gayrimenkulün değerine oranının % 50 ile sınırlandırılmasına, sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin Kurulumuz veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılmasına ve sınırlamada bu değerlerin kullanılmasına, 


2- Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin 

değerlemesinin Kurulumuz veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmişdeğerleme şirketlerine yaptırılmaması halinde, kredi tutarının tamamının, sınırın aşılması halinde ise, aşan kredi tutarının bankaların özkaynaklarının hesaplanmasında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınmasına, 


3- Sınırlamaya konu krediler için, 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, % 50’den daha düşük risk ağırlığı uygulamasına tabi alınmış bir teminatın varlığı halinde, bu teminatların değerinin ikinci fıkra uyarınca sermayeden indirilen değere konu edilecek tutarlardan düşülmesine ve bu suretle bulunacak pozitif değerin ikinci fıkra çerçevesinde özkaynak hesaplamasında sermayeden indirilecek değer olarak dikkate alınmasına, 


4- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca  işbu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına 

karar verilmiştir. 


Konut kredisi ödemesi gecikirse ne olur?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com