03 / 07 / 2022

Manisa’nın imar planına Şehir Plancıları Odası'ndan itiraz!

Manisa’nın imar planına Şehir Plancıları Odası'ndan itiraz!

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan ve Şehzadeler ile Yunusemre ilçelerini kapsayan 1/500 ölçekli revizyon imar planının askı süreci biterken, plana ilişkin itirazlar sürüyor.MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan ve Şehzadeler ile Yunusemre ilçelerini kapsayan 1/500 ölçekli revizyon imar planının askı süreci biterken, plana ilişkin itirazlar sürüyor.

Sözcü Gazetesi'nden İlker Kılıçaslan'ın haberine göre; Manisa Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi'den sonra revizyon imar planına bir itirazda da Şehir Plancıları Odası  İzmir  Şubesi bulundu. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Yunusemre ile Şehzadeler'de 15 mahalleyi kapsayan ilave imar planına 36 maddeden meydana gelen görüşlerini ifade ederek itirazda bullunduklarını duyurdu. 

Manisa’nın imar planına Şehir Plancıları Odası ndan itiraz!

SİT ALANLARI VE TARIM ALANLARI İMARA AÇILMIŞ

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada, itiraz konusu olan 1/5000 ölçekli ilave imar planındaki birçok hatalara ve aksaklıklara değinildi. Açıklamada planda sit alanlarını ile tarımsal alanların imara açıldığı, trafik ve kamusal açık alanların gerekliliğine çözüm üretilmediği konularına yer verildi. 

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- "Söz konusu Nazım İmar Planında kent merkezine ilişkin öngörülen kararlar dikkate alındığında mevcut durumun devamlılığının öngörüldüğü,  özellikle kent merkezinde oldukça problemli olan trafik ve kamusal açık alan gerekliliğine ilişkin çözüm üretmediği, dolayısıyla plan açıklama raporunda yer alan vizyona aykırı plan kararlarının geliştirildiği yer almaktadır.

- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı olacak şekilde sit alanlarında koruma amaçlı imar planı olmaksızın plan kararı getirilmiş olduğu gözlenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ‘Kentsel Gelişme Alanı' olarak belirlenen alanların tamamının plan dili ve tekniği açısından alt ölçekli planlarda konut ve konuta hizmet edecek kullanım kararları olarak belirlenmesinin hatalı olduğu bu nedenle de bahse konu alanlarda yer alan mevcut durumda yer alan zeytinlikler başta olmak üzere devam eden aktif tarımsal faaliyetler dikkate alınarak ‘Tarım Alanı' olarak belirlenmesi gerekmektedir. Planda hala tarım faaliyetlerinin sürdüğü alanların imara açıldığı görülmüştür."

Manisa’nın imar planına Şehir Plancıları Odası ndan itiraz!

NELERE İTİRAZ EDİLDİ?

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin imar planı ile ilgili itiraz konusu maddelerinde şu ifadeler bulundu:

- "Plan Açıklama Raporunda ‘Planlama alanı sınırları içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre ilan edilmiş 7 adet Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Bölgesi bulunmaktadır.' şeklinde ifadeler yer almasına rağmen bu alanların 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesi kapsamında ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı' olarak ilanına ilişkin alınmış Belediye Meclis kararları ve Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı gözlenmiştir.

- Plan Notlarında yer alan kimi hususların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin değiştirilemez hükümleri arasında sıralanan bölümlere aykırı olduğu, Plan Açıklama Raporunda yer alan bilgi paftalarının çözünürlüğünün düşük olması nedeniyle okunaklı olmadığı, kurum/kuruluş görüşleri eklerinin bulunmadığı, çok sayıda maddi hatanın bulunduğu (Örneğin kimi bölümlerde Manisa ile ilgisi bulunmayan kurum adlarının yer aldığı, yazım yanlışlarının bulunduğu, anlatım bozukluklarının oldukça fazla olduğu, şeklindeki gerekçelerle itiraz edilmiştir.

- Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, Manisa'nın geleceği açısından son derece önemli olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını itirazlarımız kapsamında değerlendirmesini ve şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı doğrultusunda yeniden hazırlanması, itirazımıza yasal süre içinde yanıt verilmesi dahil olmak üzere gerekli tüm adımların atılmasını bekliyor ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

İzmir Karabağlar'da 3 mahallenin imar planı değişti!

Amasra’nın imar planları davalık oldu!