Miras intikali için gereken belgeler nelerdir?

Miras intikali için gereken belgeler nelerdir? Miras intikali için gereken belgeler nelerdir?

Miras intikali için gereken belgeleri ve nasıl bir yol izleneceğini sizler için araştırdık. İşte o haber...


Bir kişinin vefatı halinde mallar, haklar ve borçlar mirasçıya geçer. Bu işlemlerin geçişi sırasında yapılan tüm işlemlere de miras intikali deniyor. Peki miras intikali için gereken belgeler nelerdir? Nasıl bir yol izlenir?

Miras intikalini yapmak için öncelikle mirasçıların bunu kanıtlaması gerekiyor. Mahkemeye başvurarak ya da notere gidip veraset alınarak mirasçı olduğunuzu kanıtlamanız gerekir.

Miras intikali için gereken belgeler:

- Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
- Fotoğraf (1 adet)
- İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
- Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği) ( yurt dışındaki mahkemelerden alınmış veraset belgelerinin Tapu Kanununun 37. maddesi gereği Türk mahkemelerince onaylanmış olması gerekir.)
- İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
- Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)

Neler yapılmalı?

Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınan veraset belgesi ile birlikte yukarıdaki belgeleri tamamlayıp herhangi bir Tapu Müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi tarafından başvuru yapılması durumunda işlem yapılacak.

Mirasçılık miras bırakanın kendi iradesiyle gerçekleşebileceği gibi kanun yoluyla da gerçekleşebiliyor. Eğer miras bırakan kişi kendi iradesi ile mirasçılarına mallarını bırakırsa buna mansup mirasçı adı veriliyor. 
 

Miras kalan evin kullanımı nasıl olur?

Paylaşılamayan miras derdine çözüm!