Miras vergisi 15 gün sonra başlıyor!

Miras vergisi 15 gün sonra başlıyor!


Kendisine miras kalan mirasçıların vergi sorumluluğu 15 gün sonra 1 Mayıs itibariyle başlıyor. Ödemeler ilgili vergi dairesine yapılıyor..


Veraset ve İntikal Vergisi, kanunda tanımı yapılan malların veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun ivazsız bir surette intikal etmesi sonucunda doğuyor. Veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) bir suretle mal intikal eden gerçek ve tüzel kişiler, Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi oluyor. 


Bir kimsenin ölümü üzerine mirası, Medeni Kanun hükümlerine göre mirasçılarına geçiyor. Böylelikle mirasçılar da veraset ve intikal vergisi mükellefi oluyor. Bu nedenle bu vergi halk arasında miras vergisi olarak da biliniyor. 


Vergi intikalden sonraki sene ödenmeye başlıyor. Miras vergisi, intikalden itibaren 3 sene içerisinde ödeniyor. 3 senede iki eşit taksit olmak üzere toplam 6 taksitte ödeniyor.


İlk taksit Mayıs'ta

Veraset ve intikal vergisinin 1. taksiti Mayıs ayında, ikinci taksiti ise Kasım ayı içerisinde ödeniyor. Buna göre 2017 yılı miras vergisi 15 gün sonra başlıyor.


Veraset ve intikal vergisine ilişkin olarak 48 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 27 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Matrah dilim tutarlarının tespitine tebliğ kapsamında şu şekilde yer verildi:


Matrah dilim tutarlarının tespiti

(1) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.


(2) Buna göre, 1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.Matrah

Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için110
Sonra gelen 500.000 TL için315
Sonra gelen 1.110.000 TL için520
Sonra gelen 2.000.000 TL için725
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan kısmı için1030


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com