Muvazaalı durumu nedir?

Muvazaalı durumu nedir?Muvazaalı durumunun kaldırılması ve muvazaalı satışın iptal edilmesi için taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılabiliyor. Peki, muvazaalı durumu nedir? Muvazaalı satış nasıl iptal edilir?


Muvazaalı durumu nedir?

Muvazaa, bir hukuki ilişkinin taraflarının, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda yaptıkları gizli anlaşma oluyor.


Örneğin borcuna karşılık evini kaybetmesi riski olan birinin evini bir tanıdığına satmış gibi göstermesi "muvazaalı satış" oluyor.


Muvazaalı durumunun kaldırılması ve muvazaalı satışın iptal edilmesi için taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılabiliyor.


Davada husumet tapu dairesinde adına tescil yapılmış kişiye yöneltiliyor.


Dava süreci:

Tapu kayıtlan getirtilir. 

Kayıt sebepleri araştırılır.

Taraf şahitleri dinlenir.

Keşif yapılır. 

Bilirkişi mütalaası alınır. 

Neticede, hasıl olan kanaata göre karar verilir.Muvazaa olmadığının ispatı nasıl yapılır?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com