19 / 08 / 2022

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi ile organize sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınması amaçlanıyor.Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi kapsamında organize sanayi bölgelerinin şehir merkezlerine en az 20 kilometre uzakta kurulmasının sağlanması ile hâlihazırda kurulu olanların şehir dışına taşınması amaçlanıyor.

GENEL GEREKÇE 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), soluduğumuz havada bulunan kirlilik yaratan maddeleri, "kansere yol açan başlıca çevresel nedenler" olarak sınıflandırmaktadır. WHO, bu maddelerin akciğer kanserine neden olduğunu gösteren kesin deliller bulunduğunu söylemektedir. Hava kirliliğine yol açan maddeler arasında, taşıtların egzozları, enerji santralleri, tarım ve sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan kimyasal madde salınımları ve evlerde isinmak için kullanılan yakıtlar sıralanıyor. WHO'ya bağlı çalışan Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu (IARC), kansere yol açan maddeler bakımından hava kirliliğini, tütün dumanı, UV radyasyonu ve plutonyum ile aynı kategoride sınıflandırıyor. IARC, hava kirliliğinin kalp ve akciğer hastalıklarına yol açtığının bilindiğini, fakat kansere de neden olduğuna dair artık elde deliller bulunduğunu ifade ediyor. IARC'a göre, dünya çapında her yıl akciğer kanseri sonucu 223.000 ölüm, hava kirliliğinden kaynaklanıyor. Dilovası ilçemizde de hava kirliliği had safhadadır. 2006 senesinde Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki sanayi atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de bir Araştırma Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun raporlarında da pek çok öneri getirilmiş ancak neredeyse önerilerin hiçbiri hayata geçirilmemiştir. Hava kirliliği artık tamamen yurttaşların sağliklarını da etkilemektedir. Nerdeyse şehirde her 3 ölümden birisinin sebebi de kanser vakalarıdır. Dilovası’nda çeşitli sanayi kollarından fabrikalar şehirde zehirli bir havaya sebep olmaktadır, Denetimlerin yeterli olmaması ve cezaların caydırıcı olmaması sebebiyle de şehir her geçen gün daha da kirli bir ortama sahne olmaktadır. Bu kirlilikte en büyük etkiyi Kömürcüler Organize Sanayi başta olmak üzere organize sanayi bölgeleri oluşturmaktadır. Her defasında kaldırılacağı sözü verilse de Kömürcüler Organize Sanayi faaliyetlerine devam etmektedir. Bu amaçla söz konusu "Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Madde ile organize sanayi bölgelerinin şehir içinde olması engellenmiş bu organize sanayi bölgelerinin şehrin en az 20 kilometre uzağına kurulması istenmiştir. Şehirlerin genişlemesi sebebiyle şehir içinde kalan organize sanayi bölgelerinin de taşınması hedeflenmiştir. 
MADDE 2- Bu kanunun kabulü sonrasında altı ay içerisinde şehir içinde kalmış organize sanayi bölgeleri şehir dışına taşınması gerekmektedir. Bu süreç ilgili Bakanlık tarafından koordine edilecektir. 
MADDE 3- Yürürlük maddesidir.
MADDE 4- Yürütme maddesidir. 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “izin verilmeyen alanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile şehir merkezine uzaklığı 20 kilometre ya da daha az olan alanlar” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 2- 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 17- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce şehir merkezine uzaklığı 20 kilometreden daha az olan alanlara kurulmuş OSB'ler, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihini izleyen altı ay içinde durumlarını bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fikrasına uygun hale getirirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bu maddenin yayımı tarihini izleyen bir ay içinde Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.