Rızai taksim nedir?

Rızai taksim nedir?

Hisseli tapu sahiplerinin taşınmazlarının mülkiyet hakkı için yaptıkları işlemler arasında rızai taksim yer alıyor. Peki, rızai taksim nedir? Müşterek mülkiyete konu gayrimenkullerin rızaen taksiminin vergi mevzuatı karşısındaki durumu nedir?


Rızai taksim nedir?

Rızai taksim işlemi ile; Hisseli tapu sahiplerinin kendi aralarında birleşerek gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğuna karar verebiliyor. Bu tespitin yapıldığı sözleşmeye ise “rızai taksim sözleşmesi” deniyor.


Ancak gayrimenkul hissedarlarının kendi arasında yaptığı rızai taksim sözleşmesinin tapuya yansıyan herhangi bir özelliği bulunmuyor. Gayrimenkulün hisseli tapu senedi daha önceki hali ile kalmaya devam ediyor.


Hisseli tapulu bir gayrimenkulü satın alırken banka kredisi kullanmak söz konusu olmuyor. Arazi üzerinde hangi bölümün kime ait olduğu belli olmadığı için bu tür gayrimenkulleri satmak da kat irtifaklı ve kat mülkiyetli tapusu olan gayrimenkullere oranla daha güç oluyor.


Müşterek mülkiyete konu gayrimenkullerin rızaen taksiminin vergi mevzuatı karşısındaki durumu

 

Sayı  09.02.2012/18

KonuMüşterek  mülkiyete konu gayrimenkullerin rızaen taksiminin vergi mevzuatı karşısındaki  durumu

Müşterek mülkiyet şeklinde malik olunan daireler, rızai taksim yolu paylaşıldığında;


1- Tapu harcının matrahı Belediye tarafından tespit edilen Emlak Vergi değeri olacaktır.  Harçlar Kanunu’nun 63. maddesindeki gerçek alım-satım bedeli üzerinden tapu harcı tahsil edilmesi esası, münhasıran gayrimenkul devir ve iktisaplarına yönelik olup, (4) sayılı tarifenin diğer bentlerine göre yapılacak tapu işlemlerinde ilgili bentte gösterilen değer üzerinden tapu harcı hesaplanmaktadır.(56 Nolu Harçlar Kanunun genel tebliği C bölümü)
Rızai taksim sözleşmesi örneği!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com