Sarıyer'de 15 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Sarıyer'de 15 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!


İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy mahallesinde yer alan gayrimenkul 15 milyon TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkulün birinci satış günü 15 Nisan 2019 olarak belirlendi. 


İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy mahallesinde yer alan gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 15 milyon TL bedel isteniyor. 

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy mahallesi 334 ada, 2 parselde kayıtlı bahçeli kargir ev nitelikli taşınmaz. Taşınmaz Yeniköy Mah., Kakule ve Yel Dolabı Mevkiinde olup İstanbul' un muteber semtlerinden Yeniköy ve Sarıyer semtini birbirine bağlayan, bölgedeki çarşının; lokanta, restaurant, marketlerin bulunduğu Köybaşı Caddesi' nin iki sokak arkasında yer almaktadır. Bölgedeki parkların ve sosyal tesislerin de bulunduğu sahile yakınlığı, İstanbul' un önemli alışveriş merkezlerinden İstinye Park Alışveriş merkezine, İstinye Devlet Hastanesi' ne, Avusturya Başkonsolosluğu ve Amerika Başkonsolosluğu' na, Enka Okulları, Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü gibi eğitim kurumlarına, şehrin önemli iş merkezlerinin yer aldığı Maslak bölgesine, İstanbul Boğazı' na, kara ve deniz toplu ulaşım noktalarına, raylı sistem duraklarına kolayca ulaşılabilirliği söz konusudur. 

Kıymeti : 15.000.000,00 TL
1. Satış Günü : 15/04/2019 günü 13:20 - 13:30 arası
2. Satış Günü : 16/05/2019 günü 13:20 - 13:30 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI B3-136 NUMARALI ODA 1. KAT B BLOK

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/177 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/02/2019