Silivri'de 5.4 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Silivri'de 5.4 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Silivri İcra Dairesi, Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan arsayı 5 milyon 473 bin 392 TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 10 Temmuz olarak belirlendi.


Silivri İcra Dairesi tarafından Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan arsa satılıyor. Arsanın satış bedeli 5 milyon 473 bin 392 TL olarak belirlendi. 

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Silivri İlçe, 539 Ada, 1 Parsel, SELİMPAŞA Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, Güller Caddesinde, tapunun 539 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve Güller Caddesinden 123 dış kapı numarası alan 6.231,19 metrekare miktarlı kayden arsa, mahallen kagir villanın tamamı niteliğindedir.

Selimpaşa Güller Caddesi üzerinde bulunan ve bu caddeden 123 dış kapı numarası alan tamamı 6.231,19 metrekare alana sahip parsel üzerinde etrafı duvar ile çevrili, havuzlu, parsel içerisinde bekçi evi olarak kullanılan tek katlı müştemilat, su kuyulu, bahçe tanzimi yapılmış kısmı bodrum+ zemin kat+ 1 normal katlı villa olduğu tespit edilmiştir.

Ana bina yaklaşık 150,00 metrekare taban alanlı, 25,00 metrekare bodrum alanlıdır. Zemin katta yaklaşık 150,00 metrekare alanlı antre-hol, banyo-WC, açık mutfak, salon, oda mahalleri bulunmaktadır. Dahili merpen ile çıkılan 1.normal kat yaklaşık 150,00 metrekare alanlıdır. Parselin içerisinde bulunan müştemilat tek katlı olup 75,00 metrekare alanlıdır. Binaların dış cephesi sıvalı-boyalı, pencere doğramaları PVC ve demir korkuluklu, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri seramik ve parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfaklarda sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcuttur.

Tamamı 6.231,19, metrekare alana sahip arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan yapıların kapalı alanları itibari ile toplam kullanım alanı yaklaşık 400,00 metrekare olup taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan kısmen istifade edecek konumda, çevresinde benzer özelliklerde 2-3 katlı villa tarzı yapıların bulunduğu bölgede konut alanında yer almaktadır.

Adresi : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Selimpaşa mahallesi, Güller Caddesinde, Tapunun 539 Ada, 1 Parsel Numarasında Kayıtlı Ve Güller Caddesinden 123 Dış Kapı Silivri / İSTANBUL
Yüzölçümü : 6.231,19 metrekare
İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 12.03.2019 tarihli imar durum belgesine göre; Selimpaşa Mahallesi, 539 ada, 1 parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli Selimpaşa Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.5 konut alanında kalmaktadır denilmiştir.
Kıymeti : 5.473.392,50 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDI GİBİDİR
1. Satış Günü : 10/07/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 07/08/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/151 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/05/2019