Site yönetimi mevzuatı ve kuruluşuyla ilgili 102 soru!

Site yönetimi mevzuatı ve kuruluşuyla ilgili 102 soru! Site yönetimi mevzuatı ve kuruluşuyla ilgili 102 soru!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "Site yönetimi mevzuatı" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1.    Site Yönetimi Tanımı Nasıldır? (KMK tüm maddeler)

2.    Site Yönetimi Ne Zaman Başlar? (KMK madde 12,17)

3.    Site Yönetiminin Mevzuatı Nasıldır?  (KMK tüm maddeler)

4.    Site Yönetimi Ne Zaman Kurulur? (KMK madde 73)

5.    Site Yönetimini İlk Kim Kurar? (KMK madde 73)

6.    Site Yönetimi Nasıl Kurulur? (KMK madde 39, 73)

7.    Siteler Nasıl Yönetilir? (KMK madde 27)

       SİTE YÖNETİMİNDE TOPLANTILAR 

8.    Site Yönetim Toplantıları Nasıl Yapılır? (KMK madde 29)

9.    Site Yönetim Toplantısına Nasıl Çağrı Yapılır? (KMK madde 29)

10.    Olağan Toplantı Nedir? (KMK madde 29)

11.    Olağanüstü Toplantı Nedir? (KMK madde 29)

12.    Site Yönetimi Toplantılarında Kararlar Nasıl Alınır?  (KMK madde 30) 

13.    Site Yönetimi Kurullarında Oylar Nasıl Hesaplanır? (KMK madde 31)

14.    Site Yönetimi Toplantılarında Oylama Nasıl Yapılır? (KMK madde 31)

15.    Kararların alınmasındaki oy oranları nelerdir? (KMK madde 30) 

16.    Oybirliği Şartı Aranan Kararlar Hangileridir? (KMK madde 24,44,45) 

17.    Hem Sayı Hem Arsa Payı Çoğunluk Şartı Aranan Kararlar Hangileridir?  
(KMK madde 34,41,42):

18.    Beşte Dört Oy Çokluğu Şartı Aranan Kararlar (KMK madde 28,19)

19.    Karar Şartı Aranmayan İş ve İşlemler (KMK madde 19)

20.    Oybirliği Sağlansa Bile, Geçerli Olmayan Kararlar Hangileridir? (KMK madde 24):

21.    Site Yönetimi Kararlarının Bağlayıcılığı Nasıldır? (KMK madde 32)

22.    Site Yönetim Toplantılarında Alınan Kararlara İtiraz Nasıl Yapılır? (KMK madde 33)

23.    Site Yönetiminde Çıkan Anlaşmazlıklar Nasıl Çözümlenir? (KMK madde 32)

24.    Site Yönetiminin Hukuki Kişiliği Nasıldır? (KMK tüm metin) 

         SİTE YÖNETİMİ VE DENETİMİ

25.    Site Yönetimleri Nasıl Denetlenir? (KMK madde 41,71) 

26.    Site Yönetimini Kimler, Nasıl Yapar? (KMK madde 27)

27.    Kat Maliki /Kat Malikleri Kurulu /Temsilciler Kurulu Kimlerdir? (KMK tüm maddeler)

28.    Yönetim Kurulu Nasıl, Kimlerden Oluşur? (KMK madde 34,71)

         SİTE YÖNETİMİNDE GİDERLER VE KARŞILANMASI

29.    Site Yönetiminin Giderleri nelerdir? (KMK madde 20,72)

30.    Site Yönetiminin Giderleri Nasıl Karşılanır? (KMK madde 20)

31.    İşletme Projesi Nedir, Nasıl, Kim Yapar?

32.    İşletme Projesi Yapılması Mecburi midir? (KMK madde 37) 

33.    Sitelerde Aidat Kavramı Nasıl Açıklanabilir?

34.    Sitelerin Aidatları Nasıl Belirlenir? (KMK madde 36)

35.    Aidatı Ödemekten Kim Sorumludur? (KMK madde 22)

36.    Kiracının Aidat Sorumluluğu Var Mıdır? (KMK madde 22)

37.    Oturulmayan Daire Aidat Öder Mİ? (KMK madde 20)

38.    Gider ve Avans Nedir, Nasıl Belirlenir? (KMK madde 37)

39.    Gider Avansını Kim Öder? (KMK madde 22)

40.    Ödemesinde Geciken Aidatlara Tazminat Ödenir Mi? (KMK madde 20) 

41.    Ödenmeyen Aidatlar Nasıl Tahsil Edilir? (KMK madde 20)

42.    Aidatını Ödemeden Dairesini Satan Malikten Tahsilat Nasıl Yapılır. (KMK madde 20)

         SİTE YÖNETİMİNDE MECBURİYETLER

43.    Müsaade Mecburiyeti Nedir?  (KMK madde 23)

44.    Mimariyi Koruma Mecburiyeti Nedir? (KMK madde 19)

45.    Giderlere Katılma Mecburiyeti Nedir? (KMK madde 20)

46.    Çekilmezlik Hali Nedir? (KMK madde 25)

       SİTE YÖNETİMİNDE YÖNETİCİ/YÖNETİM KURULU

47.    Site Yöneticisinin Tanımı Nasıldır? (KMK madde 34)

48.    Yönetici Mahkeme Tarafından Atanabilir mi? (KMK madde 34)

49.    Yöneticiliğe Kimler Aday Olabilir? (KMK madde 34)

50.    Yönetimin/Yöneticinin Atanması ne demektir? (KMK madde 34)

51.    Kat Malikleri Yönetici Atamasını Nasıl Yapar? (KMK madde 34)

52.    Yöneticinin Statüsü/Görevleri Nelerdir?  (KMK madde 35)

53.    Yöneticisi Olmayan Binalarda Sorumluluk Kime Aittir? (KMK madde 40)

54.    Yöneticinin Hakları Nelerdir? (KMK madde 40)

55.    Yöneticinin Sorumlulukları Nelerdir? (KMK madde 38, 39)

56.    Yönetici Nasıl Azledilir?  (KMK madde 41)

57.    Yöneticinin Görev Süresi Ne Kadardır? (KMK madde 34)

      SİTE YÖNETİMLERİNDE DENETİCİ/DENETİM KURULLARI

58.    Site Deneticisinin Tanımı Nasıldır? (KMK madde 41)

59.    Deneticiliğe Kimler Aday Olabilir? (KMK madde 41)

60.    Deneticinin Atanması Ne Demektir? (KMK madde 41)

61.    Kat Malikleri Denetici Atamasını Nasıl Yapar? (KMK madde 41)

62.    Mahkemenin Denetici Atması Mümkün Müdür? (KMK madde 41)

63.    Deneticinin Statüsü Nedir? (KMK madde 41)

64.    Deneticinin Hakları Nelerdir? (KMK madde 41)

65.    Deneticinin Sorumlulukları Nelerdir? (KMK madde 41)

66.    Deneticinin İstifa Hakkı Var Mıdır? (KMK madde 41)

67.    Denetici Nasıl Azledilir? (KMK madde 41)

68.    Denetim Hangi sürelerde Yapılır? (KMK madde 41)

69.    Denetim Defteri Nedir? (KMK madde 41)

        SİTE YÖNETİMLERİNDE MAHKEMEYE BAŞVURMA

70.    Site Yönetimleri İle İlgili Davalara Hangi Mahkeme Bakar? (KMK Ek madde -1)

71.    Hangi Şartlarda Mahkemeye Başvurulur?  (KMK madde 33)

72.    Malikler Talep Etmedikçe Site Yönetimi İle İlgili Dava Açılabilir Mi?

73.    Sitelerde Toplantılar Niçin Yapılır? (KMK madde 29)

74.    Sitelerde Toplantılar Ne Zaman Yapılır? (KMK madde 29)

75.    Toplantılara Çağrı Usulleri Detayları Nelerdir? (KMK madde 29)

76.    Site Yönetimleri İle ilgili Tebligat Mevzuatı Nelerdir? (TK Ek madde -1)

77.    Hangi Konularda Tebligat Yapılır? (KMK madde 29,37,41)

       SİTE YÖNETİMLERİNDE ZORUNLU KAYITLAR /DEFTERLER

78.    Site Yönetiminde Kanunen Tutulması Mecbur Olan Kayıtlar Nelerdir? (KMK madde 36)

79.    Yönetim Karar Defteri Nedir? (KMK madde 32)

80.    Denetim Karar Defteri Nedir? (KMK madde 41)

81.    Sitelerde Demirbaş Defteri Zorunlu Mudur? (KMK madde 32)

82.    Sitelerde İşletme Defteri Zorunlu Mudur? (KMK madde 32)

83.    Sitelerde Zorunlu Olmayan Kayıtların Tutulmasının Mahsurları Var Mıdır?   (KMK madde 32)

       SİTE YÖNETİMLERİNDE DIŞ HİZMET ALIMI

84.    Site Yönetiminde Neler Taşere Edilebilir?  (KMK madde 32)

85.    Yönetim Firması ile Hizmet Firmaları Arasındaki Farklar Nelerdir? (KMK madde 34)

86.    Sitelerde Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir?  (KMK madde 34)

87.    Hukuk Danışmanlığı Nedir, Mecburi Midir, Faydası Nelerdir? 

88.    Mali Danışmanlık Nedir, Mecburi Midir, Faydası Nelerdir? 

89.    Yönetim Danışmanlığı Nedir, Mecburi Midir, Faydası Nelerdir?

90.    Personelsiz Site Yönetimi Nasıl Olur?

91.    Sitelerde Hangi Hizmetler Söz Konusudur?

92.    Site Müdürü Niçin, Nasıl, Kim Tarafından İşe Alınır?

93.    Site Müdürü Bulundurmak Mecburi Midir?

94.    Temizlik Hizmetleri Nasıl Yönetilir?

95.    Güvenlik Hizmetleri Nasıl Yönetilir?

96.    Teknik Bakım Nasıl Yapılır?

97.    Peyzaj Bakımı Nasıl Yapılır?

98.    Sitelerde Muhasebe İşlemleri Nasıl Yapılır?

99.    Merkezi Isıtma Sistemi Nedir?

100.    Gider Pusulası Nasıl düzenlenir?

101.    Manipülasyon Nedir?

102.    Manipülasyona Karşı Yaptırımlar Nelerdir? 

11 maddede konut siteleri mevzuatı!