Sözlü vasiyet nedir?

Sözlü vasiyet nedir? Sözlü vasiyet nedir?

Medeni Kanun gereğince, el yazısı ile resmi vasiyetnamenin yanı sıra mirasbırakanlar bazı koşullar altında sözlü vasiyette bulunabiliyor. Peki sözlü vasiyet nedir? Sözlü vasiyetname şartları nelerdir?


Sözlü vasiyet nedir?

Medeni Kanun gereğince, mirasbırakanlar bazı koşullar altında sözlü vasiyette bulunabiliyor. Peki sözlü vasiyet nedir? Sözlü vasiyetname şartları nelerdir?


Kanun gereğince mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabiliyor. 


Diğer hallerde yani resmi vasiyet ya da el yazılı vasiyet yapma imkânı mevcut iken sözlü vasiyet yapılmış ise bu vasiyet geçerli olmuyor.


Sözlü vasiyetname şartları..

a. Son arzuları anlatma

MADDE 539.- Mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir.

Bunun için mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler.


Resmî vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir.


b. Belgeleme

MADDE 540.- Mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklardan biri, kendilerine beyan edilen son arzuları, yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır. Yazılan belgeyi ikisi birlikte vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler ve mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını hâkime beyan ederler.


Tanıklar, daha önce bir belge düzenlemek yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki hususları beyan ederek mirasbırakanın son arzularını bir tutanağa geçirtebilirler.


Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hizmetinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay; Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; sağlık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hâkim yerine geçer.


c. Hükümden düşme

MADDE 541.- Mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer.


Olumlu miras sözleşmesi nedir?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com