Tapu harcı oranı 2018!

Tapu harcı oranı 2018!

Tapu harcı oranı 2018 yılında da binde 20 oranında tahsil ediliyor. Buna göre gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanarak ödeniy


Gayrimenkullerin devir işlemleri için belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. Peki tapu harcı oranı 2018 ne kadar tahsil edilecek?

 

492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede yer alan tapu işlemleri, tapu harcına tabi tutuluyor. Dolayısı ile taşınmaz malların devir işlemleri için belli oranlarda harcın ödenmesi gerekiyor.

 

Tapu harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödeniyor, Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi halinde ilgili bankalar gibi tarafından da tahsilat gerçekleşebiliyor. 

 

Ayrıca tapu müdürlüklerimizde e-tahsilat uygulamasına geçilmiş olup, bu uygulama ile tapu harçlarının farklı şehirdeki şubelerde dâhil olmak üzere banka şubeleri, ATM’ler ve Görüntülü İşlem Merkezlerinden tahakkuk, tahsil ve kontrolü elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

 

Tapu harcı oranı 2018


Tapu harcı oranı 2018 yılında da binde 20 oranında tahsil ediliyor. Buna göre gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanarak ödeniyor.

 

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor. 

 

Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilir.

 

 


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com