31 / 01 / 2023

Tapu harçları ne kadar tutar?

Tapu harçları ne kadar tutar?

Taşınmaz malların devir işlemlerinde taraflar belli tutarlardaki harçları ödemek ile mükellef oluyor. Peki, tapu harçları ne kadar tutar? Tapu için yapılan masraflar nelerdir? İşte yanıtı..Tapu harçları ne kadar tutar?

Taşınmaz malların devir işlemlerinde taraflar belli tutarlardaki harçları ödemek ile mükellef oluyor. Tapu harçları, taşınmaz malın satış değeri üzerinden binde 20 oranında hesaplanıyor. Satış sürecinde ödenen masraflar arasında tapu döner sermaye bedeli, KDV, emlakçı komisyonu gibi giderler de yer alıyor.


Tapu harçları..

Ali Bey'in satın aldığı taşınmaza 250 bin TL ödediğini düşünelim. Bu durumda alıcı olarak 5 bin TL ödemesi gerekiyor. Ödeme sürecinde satıcı da aynı rakamı veriyor. Tarafların aralarında anlaşma sağlaması satıcının ödemesi gereken tapu harcını da alıcı ödeyebiliyor.


Tapu döner sermaye harçları..

2015 yılı Yeniden değerleme oranlarına göre; 82,50 TL olan Döner Sermaye Hizmet Bedeli ve 11,00 TL olan İlave Hizmet Bedeli ödeniyor.


Tapu devir sürecinde emlakçı ile çalışıldıysa..

Gayrimenkul alım satım sürecinde emlakçı ile çalışılması halinde belli oranlarda komisyon ödeniyor. Emlakçı komisyonu satış bedeli üzerinden ödeniyor. Emlakçı komisyonu yüzde 2’şer + KDV formülü ile hesaplanarak alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı tahsil ediliyor.


Örneğin yukarıda tapu harcını hesapladığımız Ali Bey'in taşınmaz satış işlemlerini emlakçı aracılığı ile yapması halinde 5 bin TL emlakçı komisyonu ödemesi gerekiyor.


KDV..

Gayrimenkullerin fiilen konut olarak teslime konu edilmesi durumunda yüzde 1, net alanı 150 metrekare ve üzerinde olan konut teslimleri ile ticari alanların tesliminde ise yüzde 18 oranında KDV hesaplanıyor.


Tapu harcının eksik ödenmesi..

Tapu dairesinde daha düşük miktarda tapu harcı ödemek isteyen kimseler, satış bedelini daha az beyan ederek, düşük oranda harç ödüyor. Ancak bu durum yasal olmayıp; Maliye tarafından tespit edilmesi halinde ceza kesiliyor.


Eksik ödenen tapu harcının tespiti halinde aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor. 


Tapu satışında gelir vergisi..

Satın alınan taşınmazın edinim tarihinden itibaren 5 sene içerisinde satılması halinde, gelir vergisi doğuyor. Bu vergi, satışın gerçekleştiği tarihi takip eden sene içerisinde iki eşit taksit halinde ödeniyor.Tapu harcı cezası affı var mı?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Geri Dön