Tapu sicili istem zorunluluğu!

Tapu sicili istem zorunluluğu! Tapu sicili istem zorunluluğu!

Tapu Sicil Tüzüğü'nde yer alan hükümlere göre, tüzükte yazılı istisnalar dışında, yazılı istem olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem yapılamıyor. Buna göre tapu sicili istem zorunluluğu bulunuyor...Tapu sicili istem zorunluluğu!

Tapu sicilinde bir işlem yapılabilmesi için, işlem yapacak kişinin bir yazılı istemde bulunması gerekiyor. Yazılı istemde bulunulmadığı takdirde, söz konusu sicil işlemi gerçekleşmiyor. Kanuni istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde bulunabiliyor. 


Konu ile ilgili yasal hükümler Tapu Sicil Tüzüğü kapsamında madde 11 ve madde 12'de şu şekilde açıklanıyor;


İstem zorunluluğu                                                           

Madde 11 - Kanunlarda veya bu Tüzükte yazılı istisnalar dışında, yazılı istem olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem yapılamaz. İstem, tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şarta bağlanamaz.     

   

Müdürlüklere her türlü işlem için yapılacak başvurular,memur tarafından başvuru belgesi doldurulmak,tarih atılmak,memur ve başvuruda bulunan tarafından imzalanmak suretiyle yazılı hale getirilir.                                     

    

Sağır,dilsiz ve körler ileokuma yazma bilmeyenler tarafından yapılacak başvurularda bu TÜzüğün 17 nci ve 18 inci maddeleri hükümleri uygulanır.    


İstemde bulunacaklar

Madde 12 - Kanuni istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde bulunabilir. Tapu siciline yazımdan önce hak sahibi olmuş kişiler de bu hakkın  yazımı için gerekli belgelerle istemde bulunabilirler.        
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com