30 / 11 / 2022

Tapuda satıcı harç öder mi?

Tapuda satıcı harç öder mi?

Tapu dairesinde gerçekleşecek tapu devir işlemleri için belli oranlarda tapu harcı ödeniyor. Peki tapu harçlarını kimin ödemesi gerekiyor? Tapuda satıcı harç öder mi? İşte yanıtı..Tapuda satıcı harç öder mi?

Tapu dairesinde gerçekleşecek tapu devir işlemleri için belli oranlarda tapu harcı ödeniyor. Söz konusu harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor.


Taşınmaz mal devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.


Harcın ölçüsü devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20 oluyor.


Buna göre gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanır ve ödenir. 


Yukarıda yer alan hükümlere göre alıcının da tapuda harç ödemesi gerekiyor. Ancak uygulamada alıcı ile satıcı anlaşarak satış bedelinden düşürülmek üzere bu bedelin tamamı alıcı tarafından ödenebiliyor.


Tapu harcının eksik ödenmesi..

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının (bir diğer ifadeyle harcın gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin) tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın % 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilir.


Tapu harcı peşin mi ödenir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön