Yıllık gelir vergisi beyannamesi için son gün 1 Nisan!

Yıllık gelir vergisi beyannamesi için son gün 1 Nisan!

2018 yılında sahip oldukları gayrimenkulleri de kiraya verenler veya elden çıkartanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilme süreleri 1 Nisan 2019 tarihine kadar uzatıldı. 


2018 yılında sahip oldukları gayrimenkulleri kiraya verenler yada elden çıkartanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri, 1 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Hesaplanan Gelir Vergisinin ilk taksiti ise damga vergisi ile birlikte 1 Nisan'da ödenecek. 

Gayrimenkul sahipleri 2018 yılında hem elden çıkarttıkları hem de kira getirisi elde ettikleri taşınmazlar için vergi ödemekle yükümlü oluyorlar. İktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde gayrimenkullerini elden çıkartanlar değer artışı kazancı vergisini ödemeleri gerekiyor. 

Bu kazançta 2018 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 12 bin TL olarak belirlendi. Kira gelirlerinde ise tahsil edilebilen kira gelirleri üzerinden meskenlerde 4 bin 400 TL, iş yeri kira gelirlerinde ise üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan 34 bin TL'yi aşanların beyanname vermeleri gerekiyor. 

Beyannameler, Gelir İdaresi Başkanlığının Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolaylıkla verilebiliyor. Hazır Beyan Sistemi, ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin Gelir Vergisi Beyannamenizin önceden hazırlanarak onayınıza sunulduğu bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. 

Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenler bu sistemden yararlanamıyor. Sisteme giriş yaparak, önceden hazırlanmış olan beyannamenizi kontrol edip, istediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra beyannamenizi onaylayabiliyorsunuz. 


Gayrimenkul sahipleri dikkat! 

2019 vergi ödeme takvimi!

Öznur YASLI İKİER/Emlakkulisi.com