09 / 08 / 2022

Aplikasyon harcı 2022 ne kadar?

Aplikasyon harcı 2022 ne kadar?

Bir gayrimenkulün aplikasyonunu yaptırmak isteyenler 2022 yılı için ödenecek tutarın ne kadar olduğunu araştırıyorlar. 2022 yılında uygulanacak olan aplikasyon harcı bedeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce açıklandı. İşte tüm detaylar...Aplikasyon harcı 2022 ne kadar? 

Aplikasyon harcı gayrimenkulün yüzölçümüne göre farklılık gösteriyor. 

Aplikasyon harcı 2022 ne kadar?

Taşınmazın yüzölçümü;
- 1 ile 1.000 metrekare arasında olanlardan, 383,00 TL
- 1.001 ile 3.000 metrekare arasında olanlardan, 576,00 TL
- 3.001 ile 5.000 metrekare arasında olanlardan, 1.153,00 TL
- 5.001 ile 10.000 metrekare arasında olanlardan, 1.535,00 TL
- 10.001 ile 20.000 metrekare arasında olanlardan, 2.112,00 TL
- 20.001 ile 50.000 metrekare arasında olanlardan, 2.757,00 TL
- 50.001 ile 100.000 metrekare arasında olanlardan, 3.352,00 TL
- 100.001 ile 200.000 metrekare arasında olanlardan, 3.841,00 TL
- 200.001 ile 500.000 metrekare arasında olanlardan, 4.606,00 TL
- 500.000 metrekareden büyük arazilerde, her 100.000 metrekare için 2.1.1.9 sırasında hesaplanan miktara 315,00-TL.

döner sermaye hizmet bedeli ilave edilecektir. 315,00 TL

- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanıyor. 

- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil ediliyor.

- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil ediliyor. 

Riskli yapı tespit başvuru dilekçesi örneği 2022!

Riskli yapı tespiti nasıl yapılır? Riskli yapı tespiti için nereye başvurulur?

Riskli yapı tespit başvurusu için gerekli belgeler neler?

Riskli yapı tespit ücreti bu yıl ne kadar oldu?