kiracının devri

kiracının devri

kiracının devri

Kiracı kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebiliyor. Peki kiracının devir hakkı nedir? Kiracının devri nasıl olur?

Kiracının devir hakkı nedir?

Kiracının devir hakkı nedir?

Borçlar Kanunu kiracı hukukuna göre, kiracı hakları arasında kiracının devir hakkı bulunuyor. Kanuna göre, kiracının devir hakkı nedir? Kiracı devir hakkını nasıl kullanılıyor? İşte yanıtı...

Kiracının devri nasıl olur?

Kiracının devri nasıl olur?

Kiracı kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebiliyor. Peki kiracının devir hakkı nedir? Kiracının devri nasıl olur?

Kaş Devlet Hastanesi'nin devri tamamlandı!

Kaş Devlet Hastanesi'nin devri tamamlandı!

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı 52 yataklı yeni Kaş Devlet Hastanesi'nin TOKİ tarafından Sağlık Bakanlığı'na devri tamamlandı. 52 yataklı hastane, kısa süre sonra hizmet verecek.

 Babadan çocuğa mal devri nasıl olur?

Babadan çocuğa mal devri nasıl olur?

Taşınmaz mallar için mal devri bir bedel karşılığında yapıldığı gibi bedelsiz de yapılabilir.Peki,babadan çocuğa mal devri nasıl olur?Aile içinde babadan oğula da gerçekleşen tapu devri işlemleri için neler gerekiyor?

 Babadan çocuğa tapu devri masrafları 2015!

Babadan çocuğa tapu devri masrafları 2015!

Aile içinde babadan oğula da tapu devri yapılabiliyor.Bu işlem kimi zaman satış olarak gerçekleştirilirken kimi zaman hibe olarak yapılabiliyor.İşte,babadan çocuğa tapu devri masrafları 2015!

Miras payının devri sözleşmesi nasıl yapılır?

Miras payının devri sözleşmesi nasıl yapılır?

Mirasçı kardeşlerinden birinin kendi payını mirasçılardan birine ya da diğerlerine bedel karşılıklı ya da karşılıksız bir şekilde devretmesine miras payının devri deniyor.Peki,miras payının devri sözleşmesi nasıl yapılır?

 On yılı dolduran kiracının tahliyesi nasıl olur?

On yılı dolduran kiracının tahliyesi nasıl olur?

Belirsiz kira sözleşmelerinde on yılı dolduran ev sahibi tarafından kiracı evden çıkarılabiliyor mu?Peki,On yılı dolduran kiracının tahliyesi nasıl olur?İşte on yıllık kiracı tahliyesi..

Süre bitiminden önce üst hakkının devri!

Süre bitiminden önce üst hakkının devri!

Üst hakkı; bir taşınmaz maliki, üçüncü kişi lehine arazisinin altında veya üstünde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veriyor. Peki, süre bitiminden önce üst hakkının devri mümkün olur mu?

Devri Tatil Turizm Anonim Şirketi kuruldu!

Devri Tatil Turizm Anonim Şirketi kuruldu!

Devri Tatil Turizm Anonim Şirketi, Kerim Aydeniz Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL'lik sermaye bedeli ile 8 Ocak'ta Bahçelievler, Çobançeşme Mahallesi, Cemal Ulusoy Caddesi'nde kuruldu.

Kat malikleri kurulunda kiracının oy hakkı var mıdır?

Kat malikleri kurulunda kiracının oy hakkı var mıdır?

Kanunen her kat malikinin arsa payı oranına bakılmaksızın bir oy hakkı bulunuyor. Peki, dairesini kiraya veren ev sahibi oy kullanabilir mi? Kat malikleri kurulunda kiracının oy hakkı var mıdır?

2015 yılında tarımsal arazilerin devri nasıl olacak?

2015 yılında tarımsal arazilerin devri nasıl olacak?

3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8 ila 8/K maddeleri, tarımsal arazilerin satışlarını düzenliyor. Peki, 2015 yılında tarımsal arazilerin devri nasıl olacak?

Kuru mülkiyet devri nasıl olur?

Kuru mülkiyet devri nasıl olur?

Kuru mülkiyet hakkı, yararlanma hakkının başkasında olduğu durumlarda, mal sahibinin ilgili gayrimenkul üzerindeki sahiplik durumu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, kuru mülkiyet devri nasıl olur?

Kiracının sözleşmesi yoksa ne olur?

Kiracının sözleşmesi yoksa ne olur?

Taşınmaz kiralamalarında, taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Sözleşme şahit huzurunda imzalanabildiği gibi, noterde de yapılabiliyor. Peki, sözlü anlaşma olur mu? Kiracının sözleşmesi yoksa ne olur?

Avrasya GYO imtiyazlı pay devri başvurusu yaptı!

Avrasya GYO imtiyazlı pay devri başvurusu yaptı!

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. imtiyazlı pay devri başvurusu yaptı.

kiracının devri

kiracının devri kiracının devri

Kiracının devri nasıl olur?

Taşınmaz mal kiralamalarında mal sahibi ile kiracısının bazı hak ve yetkileri bulunuyor. Örneğin, kiraya veren, kiralananda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabiliyor.


Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlü oluyor. Kiracının, kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin hakları saklıdır. 


Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.Peki, kiracının devri nasıl olur?


Kira ilişkisinin devri

Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.


Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya...