tapu harcı gelirleri

tapu harcı gelirleri

2020 yılı merkezi bütçe açığı 172,7 milyar TL ile rekor kırdı. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, neye ne kadar vergi ödediğimizi ve bütçe açığının sebeplerini kalem kalem açıkladı. Buna göre, tapu harçlarından 18,9 milyar TL gelir elde edildi...

Tapu harcı geliri 11 milyar lirayı aştı!

Tapuda geçen sene gerçekleştirilen 8,9 milyon işlemden elde edilen tapu harcı geliri 11 milyar 291 milyon TL'ye ulaştı.

Tapu harcından elde edilen gelir yaklaşık yüzde 6 azaldı!

Bu yılın 3. çeyreğinde konut satışlarının bir önceki çeyreğe göre düşmesi nedeniyle tapu harcından elde edilen gelir de yaklaşık yüzde 6 azaldı

Tapu harcı hesaplama 2015 örneği!

Gayrimenkullerin satış sürecinde, tapunun alıcıya devir işlemleri tapu dairesinde yapılıyor. Yapılan devir için belli oranlarda tapu harcı ödeniyor. İşte tapu harcı hesaplama 2015 örneği..

Tapu harcı cezası affı var mı?

Arsa, arazi, mesken ve işyeri gibi taşınmaz malların tapu devir işlemlerinde satış bedeli üzerinden harç ödemeyen kimselere ceza uygulanıyor. Peki, tapu harcı cezası affı var mı?

Tapu harcı cezası ne zaman gelir?

Tapuda yapılan alım satım işlemleri için tapu harcı ödeniyor. Satış bedelini düşük beyan ederek, tapuda eksik harç ödeyenlere ceza uygulanıyor. Peki, tapu harcı cezası ne zaman gelir?

Tapu harcı cezasına itiraz edilir mi?

Tapuda harcın gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kimselere tapu harcı cezası kesiliyor. Peki, tapu harcı cezasına itiraz edilir mi?

Tapu harcı cezası hesaplama 2015!

Tapu harcının daha düşük ödenmesi için kimi zaman satış bedeli de daha düşük beyan edilebiliyor. Ancak bu durumun Maliye tarafından tespit edilmesi halinde tapu harcı cezası uygulanıyor. İşte tapu harcı cezası hesaplama 2015..

Tapu harcı cezası uzlaşma süreci!

Kimi alıcı ve satıcılar daha düşük tapu harcı ödemek için satış bedelini olduğundan daha az beyan edebiliyor. Bu durumun tespiti halinde ceza ödemek istemeyenler, bir dilekçe ile tapu harcı cezası uzlaşma sürecini başlatabiliyor..

Tapu harcı ne zaman yatırılır?

Tapu alım satım işlemleri sırasında alıcı ve satıcının belli oranlardaki harcı ödemeleri gerekiyor. Ödenecek tapu harcı, gerçekleşen alım satım bedeli üzerinden hesaplanıyor. Peki, tapu harcı ne zaman yatırılır?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi tapu harcı!

Kat karşılığı sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi tarafların isteğine bağlı oluyor. Sözleşmesinin şerhi için tapu harcının ödenmesi gerekiyor. İşte, kat karşılığı inşaat sözleşmesi tapu harcı!

İfraz işleminde tapu harcı 2015!

Tapu sicil kütüğünde tek bir parça olan taşınmazın birden fazla parçaya ayrılması bölünmesi işlemine ifraz deniyor. İfraz işlemi için tapuda istenen ücretin ödenmesi gerekiyor. İşte, ifraz işleminde tapu harcı 2015!

Tapu harcının elektronik ortamda tahsilatı!

Tapu Harcı ve Damga Vergisi ile Döner Sermaye Hizmet Bedelinin Elektronik Ortamda Tahsilatı Usulü hakkında genelge kapsamında tapu harcının elektronik ortamda tahsilatının nasıl yapılacağı açıklanıyor. İşte ödeme şekli..

Trampa işleminde tapu harcı ne kadar?

Tapuda trampa işlemlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli belgelerin temini ve tapu harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, trampa işleminde tapu harcı ne kadar?

Kat mülkiyeti tapu harcı 2015!

Anagayrimenkuldeki bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti deniyor. Kat mülkiyetinin kurulabilmesi için gereken belgeler ile tapu dairesine müracaat ediliyor. Peki, kat mülkiyeti tapu harcı 2015 ne kadar?

Ölünceye kadar bakma akdi tapu harcı!

Bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp görüp gözetmeyi taahhüt ettiği sözleşme ölünceye kadar bakma akdi oluyor. Peki, ölünceye kadar bakma akdi tapu harcı ne kadar?

tapu harcı gelirleri Haberi

tapu harcı gelirleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Aralık ayı merkezi bütçe istatistiklerini dün duyurdu ve bütçe açığı 172,7 milyar TL ile rekor kırdığı belirlendi. 

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 2020 yılı bütçesinde hedefler ile gerçekleşmeler arasındaki farkları, bütçe açığının sebeplerini, kimin ne kadar vergi ödediğini, pandeminin bütçeye etkisini açıkladı. Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre; Ozan Bingöl, şunları kaydetti: 

Özel İletişim Vergisinden 4,5 milyar liraya yakın gelir elde edildi.

Gümrük Vergilerinden elde edilen gelir 25,6 milyar TL. Bütçe hedefinin %25 üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Yine kur artışları ve ilave gümrük vergileri burada da etkili olmuş ve bir önceki yıla göre yaklaşık %55 artış gerçekleşti.

Damga Vergisinden 20,9 milyar TL gelir tahsil edildi. Toplam vergi gelirlerinin %2,5'u damga vergisi. Her ne kadar işsizlik maaşından bile damga vergisi...