İfrazen taksim nedir?

İfrazen taksim nedir? İfrazen taksim nedir?

İfrazen taksim nedir? İfrazen taksim hangi durumlarda gerçekleştirilir? İfrazen taksim işleminin mali yönü nedir? İfrazen taksim hakkında merak ettiğiniz herşey haberimizin devamında detaylı olarak yer alıyor..

İfrazen taksim nedir?


Taksim, tapuda müşterek veya iştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla yapılan  paylaşılma işlemidir (MK.698, 703). Peki ifrazen taksim nedir?


Taşınmaz sayısı paydaş sayısına denk gelmiyor veya hissedarlar arasında anlaşma sağlanamıyorsa bir taşınmaz mal parçalara ayrılarak (ifraz edilerek) taksim edilebiliyor. Buna ifrazen taksim denir. Bir hukuk terimi olarak ifraz esasında, ayırma anlamına geliyor. Bu durumda ifrazen taksim de ayırarak paylaşma, paylaştırma anlamına geliyor.


İfrazen taksim işlemlerinde taşınmaz malların bulunduğu yere göre taşınmaz malların ayrılması nedeniyle, belediye encümeni  veya il idare kurulunun olumlu kararı ve Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş değişiklik beyannamesiyle birlikte yine tüm maliklerin veya yetkili vekillerinin katılımıyla ve tapu sicil müdürlüğünce resmi senet düzenlenmek suretiyle karşılanması gerekiyor.


İfrazen taksim işleminin mali yönü;


Müşterek mülkiyete konu olan taşınmaz malların ifrazen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde, taşınmaz malların  genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere beyan edilecek değerleri üzerinden, Binde 3.6 oranında tapu harcı tahsil edilir.İfrazen yapılan taksim işlemlerinde; ifraz, taksim işleminin zorunlu kıldığı bir işlem olduğundan, ifraz harcı alınmadan sadece taksim harcı alınması gerekmektedir. (492 Sayılı Kanunun 64. maddesi, 1450 sayılı Gn. Taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ilişiği kestiriliyor. Döner Sermaye İşletmesince  belirlenen tarifeye göre ücret tahsil ediliyor.


İfraz nedir?

Taksim nedir?

Paylı mülkiyetin sona erdirilmesi!