24 / 05 / 2022

İskan başvuru formu!

İskan başvuru formu!

Belediyeden iskan ruhsatı alınabilmesi için "iskan başvuru formu" nun doldurulması gerekiyor. Peki iskan başvuru forumu nasıl doldurulur? İşte sorunuzun yanıtı ve iskan başvuru formu örneği ...İskan başvuru formu!

İnşaatı tamamlanmış ve oturuma hazır hale getirilmiş bir yapının kullanılabilmesi için belediyeden iskan izni almış olması gerekiyor. İskan izni, önceden belediye tarafından onaylanmış projeye uygun olarak inşa edilen yapılara veriliyor.


Belediyeden iskan ruhsatı alınabilmesi için "iskan başvuru formu" nun doldurulması gerekiyor. Peki iskan başvuru forumu nasıl doldurulur? İskan başvuru formu örneği aşağıda yer alıyor.


Örnek iskan başvuru formu:


...... İli ..........İlçesi Belediye Başkanlığına 
Yapının sahibi : YTL. 

Adı, Soyadı ve unvanı: Yapının adresi 

Ada ve parsel No, Bölüm : 1- Yapı kullanma izin kağıdının kapsamı Kullanma izin Kağıdı

Yapının tamamı için verilmiştir. 

Yapının bir kısmı için verilmiştir.


Bolüm : II- Yapı için verilen ruhsatnamenin tarih ve No.su 

Ruhsatnamenin cilt ve sahile No. ve tarihi :. 

Varsa ek ruhsatnamenin d, sahife No. ve tarihi :. 

Proje ruhsatı No. ve tarihi [


Bölüm : III- Yapının kullanılış maksadı ve yüzölçümü 


Kullanılış maksadı (x) 

1.Ev 

2. Apartman 

3. Dükkan 

(sayısı } 

4. Otel 

5. İşhanı 

6. Sinema 

7. Fabrika 

8. Atölye 

9. Depo 

10. Garaj 


Kullanılış 

maksadı 

11. Ardiye 

12. Okul 

13. Hastahane 

14. SporSalo. 

15. ........

16. ........

17. ........

18. ........ 

19. ........


X) Kullanılış maksadı ev veya Apt. İse 

bölümü VHI e cevap veriniz.


Bölüm : IV- Yapının taşıyıcı sistemi ve kullanılan inşaat malzemesinin cinsi


Taşıyıcı sistemi 

Yığma : Cinsi : 

Cinsi :


İskelet : Dolgu Maddesi cinsi : Bölüm : V - Yapının kat sayısı 

Yol seviyesi üstünde Q Y °l seviyesi altında Toplam Q

 Bölüm : Vı - Yapının Süresi 

Yapının başladığı tarih 

Yapının bittiği tarih Bölüm : VII - Yapının maliyeti Bölüm : VIII - Konutların özellikleri a) Bina ile ilgili özellikler


Elektrik 

Kaloriler 

Havagazı 

Sıcak Su 

Şehir suyu 

Kanalizasyon 

'Çerde d 

Avluda L 

DışardaQ 

Fosseptik 

Asansör 1 Odalı 

2 Odalı 

3 Odalı 

4 Odalı 

5 Odalı 

6 Odalı 

7 ve + b) Daire ile ilgili özellikler

Mutfak 

Banyo 

Hela 

Parke 

Döşeme Yukarıda tarih ve No. su yaztiı ruhsatname ile yapılan yapı ruhsat eklerine uygun olarak bitirilmiştir. 


Yapı ile ilgili bilgilerin tam ve doğru olduğunu tasdik eder, kullanma izni verilmesini arz ederim. Mal Sahibi 

Adı ye Adresi 

İmza 


Mes'ul Mimar veya Mühendis 

Adı ve Adresi. Sicil No.su 

İmza Not: Yapının yenni belirten bir krokinin bu belge arkasına çizilmesi veya eklenmesi, Teknik bilgilerin proje miman veya mes'ul fen adamı tarafından doldurulması gereklidir.İskan ruhsatı masrafı ne kadar?
İskan müracaatında istenen belgeler!