İştira nedir?

İştira nedir? İştira nedir?

İştira nedir?: İştira hakkı, resmi sözleşmeye ya da ölüme bağlı tasarrufa dayanan, tek taraflı irade beyanıyla bir malı satın almak hakkı olarak tanımlanıyor. İştira hakkına alım hakkı da deniyor...


İştira nedir?


İştira hakkı, resmi sözleşmeye ya da ölüme bağlı tasarrufa dayanan, tek taraflı irade beyanıyla bir malı satın almak hakkı olarak tanımlanıyor. İştira nedir? sorusuna kısaca alım hakkıdır diyebiliriz.


İştira hakkı bir taşınmazla ilgiliyse iştira sözleşmesi resmi şekilde (noterde) yapılıyor. İştira hakkının, hakka konu olan  gayrimenkulün herhangi bir malikine karşı ileri sürülebilmesi için tapu siciline kayıt edilmesi gerekiyor. Bu hak, şerh tarihinden itibaren on sene sonra zamanaşımına uğruyor. İştira sözleşmesinde, satın alma için vade belirlenmiş olsa da bu süre on yıl geçtiğinde yine de düşüyor. İştira nedir? sorusunu cevapladıktan sonra vefa hakkının ne olduğundan da bahsedebiliriz. 


Vefa  hakkı nedir? 


Vefa hakkı yani geri alım hakkı, taşınmaz malını satmış olan bir kişinin, bedelini vermek şartıyla o malı geri alabilme (satın alma) hakkına deniyor. Vefa sözleşmesi de iştira gibi resmi şekilde (noterde) yapılmalıdır. Vefa hakkı tapu siciline şerh edildiği zaman, bu şerhte gösterilen süre içinde gayrimenkulün herhangi bir malikine karşı ileri sürülebiliyor. Ancak, tapuya şerh edildiği tarihten itibaren on yıl sonra vefa hakkı da düşüyor.Önalım hakkı nedir?
Akdi şufa hakkı!
Geri alım hakkı nedir?
Şufa hakkının kullanılamayacağı haller!Nagihan  AKDAŞ/Emlakkulisi.com