19 / 08 / 2022

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş ücreti 2022!

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş ücreti 2022!

Kat irtifakı kurulu bir gayrimenkulü kat mülkiyetine geçirmek isteyenler bu işlemin masraflarını araştırıyor. Peki, kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş ücreti 2022 ne kadar?Kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir.

KAT İRTİFAKINDAN KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ ÜCRETİ 2022

Daha önceden Kat İrtifakı kurulmuş olan yapıların, Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine geçiş işlemi harç ve döner sermaye ücretinden muaf tutuluyor.

 

Aile içi tapu devir masrafları 2022 ne kadar?

Tapu cins değişikliği harcı 2022 ne kadar?

Tapu Kadastro teknik belge harçları 2022!

.