Saint Pierre ve Miquelonlular Türkiye'den ev alabilir mi?

Saint Pierre ve Miquelonlular Türkiye'den ev alabilir mi?

Saint Pierre ve Miquelonlular Türkiye'den ev alabilir mi? Saint Pierre ve Miquelonlular Türkiye'den arsa alabilir mi? Saint Pierre ve Miquelonlular Türkiye'den işyeri alabilir mi? İşte Saint Pierre ve Miquelonluların tapu edinme hakkı...


Saint Pierre ve Miquelonlular Türkiye'den ev alabilir mi?

Saint Pierre ve Miquelon,  Atlas Okyanusu'nda, Kanada'nın doğu kıyılarında, Newfoundland'e oldukça yakın bir noktada bulunan adalar grubudur. En önemli iki ada Saint Pierre ve Miquelon'dur.


Adalar, Fransa'nın denizaşırı topraklarındandır ve ikisi birlikte Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon adı altında bir birlik oluştururlar. Her bir Avrupa Birliği vatandaşının Amsterdam Antlaşması uyarınca sahip olduğu serbest dolaşım hakkı, adaların Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Grönland'ın da seyahat alanına girmesinden dolayı bu adalarda geçerli değildir.


Peki, Saint Pierre ve Miquelonlular Türkiye'den ev alabilir mi? Saint Pierre ve Miquelonlular Türkiye'den arsa alabilir mi? Saint Pierre ve Miquelonlular Türkiye'den işyeri alabilir mi?


Saint Pierre ve Miquelon vatandaşları Türkiye'ye gelerek, buradan mütekabiliyet şartı olmadan gayrimenkul sahibi olabilecek ülkeler arasında yer alıyor.


Türkiye'den ev almak isteyen Saint Pierre ve Miquelonluların aşağıdaki belgeleri temin ederek tapu dairesine gitmeleri gerekiyor.


Gerekli belgeler:

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimleri için ilgili tapu sicil müdürlüklerine başvurularında:


-Kimlik belgelerini veya pasaportlarını,


-Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkerelerini,


-Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını veya onaylanmış bir örneğini beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.