Uşak Belediyesi'nden 26.2 milyon TL'ye satılık 27 gayrimenkul!

Uşak Belediyesi'nden 26.2 milyon TL'ye satılık 27 gayrimenkul!

Uşak Belediyesi, Uşak ili, Merkez ilçesi, Yeşil Karaağaç, Bölme, Fevzi Çakmak ve Kemalöz Mahallesi'nde yer alan 27 gayrimenkulü 26 milyon 262 bin 135 TL'ye satıyor...Uşak Belediyesi tarafından, Uşak ili, Merkez ilçesi, Yeşil Karaağaç, Bölme, Fevzi Çakmak ve Kemalöz Mahallesi'nde yer alan 27 gayrimenkul 26 milyon 262 bin 135 TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 8 Ekim tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
 
1-Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parselleri, bağımsız bölümleri ve m² leri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45nci maddesi gereği Açık Artırma Teklif Usulü ihalesi ile satışa çıkarılmıştır.

2-Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Atapark Meydanı No:49 adresindeki Atatürk Kültür Merkezi 2 Numaralı Salonda Belediye Encümeninin huzurunda yapılacaktır.

<#esim2>

Uşak Belediyesi nden 26.2 milyon TL ye satılık 27 gayrimenkul!

3-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
Gerçek Kişiler;
İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,
Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,
Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.

Uşak Belediyesi nden 26.2 milyon TL ye satılık 27 gayrimenkul!

Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),
Noter tasdikli İmza Sirküleri,
Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,
Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,
Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.

4- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi, 300,00.-TL bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi satın alınması zorunludur.

5- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.