Antalya Döşemealtı'nda 10 milyon TL'ye icradan satılık bina ve arsa!

Antalya Döşemealtı'nda 10 milyon TL'ye icradan satılık bina ve arsa!Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Antalya Döşemealtı'nda yer alan bina ve arsayı 10 milyon 33 bin 330 TL bedelle satışa çıkardı.


Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Antalya Döşemealtı'nda yer alan bina ve arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 10 milyon 33 bin 330 TL olarak belirlendi.

T.C.
ANTALYA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2021/669 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NUMARALI TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli Döşemealtı İlçesi 1556 Ada, 2 Parsel, Yeşilbayır Mahallesi 2 Adet betonarme bina ve arsa vasıflı taşınmaz.Taşınmaz tapu kaydına göre; Parselin yüzölçümünün 3.116,00 m2, cinsinin iki adet betonarme bina ve arsa olduğu, parselin tamamının borçlu adına kayıtlı olduğu görüldü. Satışa konu olan 2 numaralı parselin topoğrafik yapısı düzgündür. İmar planı içerisinde kaldığından arsa vasfındadır. Yeşilbayır Mahallesinde Atütürk Caddesi'nin üzerinde(batısında) bulunmaktadır. Parsel üzerinde betonarme karkas yapı tarzında zemin kat+asma kat+2 kat olarak inşa edilmiş, çatısında teras bir yapı bulunmaktadır. Dış ve iç cephesi sıvalı ve boyalıdır. Dış cephe doğramaları alüminyum doğramadır. Bina içinin tabanları seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalıdır. Ofis ve büro olarak kullanılan binanın toplam alanı 280,00 m2dir. Mevcut parsele Belediye hizmetleri ve alt yapı hizmetleri ( yol, su , telefon, kanalizasyon, elektrik) getirilmiştir. Parselin mevkisi ve konumunun şehir merkezine yakın olmasından dolayı, her yöne ulaşım kolaydır. Parsel üzerinde toplam yapı alanı=280,00 m2dir. Parsel üzerindeki 280,00 m2 yüzölçümlü yapının değeri 308.000,00 TL olarak bulunmuştur. Ayrıca parsel üzerinde imalathane bulunmaktadır. İmalathane alanı 1.480,00 m2dir. Parsel üzerindeki 1.480,00m2lik alanlı yapınındeğeri 1.595.000,00 TL olarak bulunmuştur.Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin 10/04/2020 Tarih - 935 sayılı yazısında "4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği kapsamında OSB alanında yer alanarsanın, borçlunun borcundan dolayı cebri icra yoluyla satışı halinde bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre; taşınmazın icra yoluyla satışı halinde, Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca; katılımcılara verilen tapularda, tapu kaydına " taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur." şerhi konulmaktadır. Taşınmazın tapuda devri sırasında, ilgili tapu müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüğünden devre ilişkin uygunluk görüşü talep edilecektir. OSB 'de yer alan taşınmazların satımı hususundaki kanunen getirilen sınırlamalar nedeniyle; borçlu taşınmazının satışı halinde, Bölge Müdürlüğümüze olan tüm borçların satışın gerçekleştiği tarihteki işlemiş gecikme zamlarıyla birlikte tamamının ödenmesi halinde ve OSB Uygulama Yönetmeliği'nin "OSB'lerde Kurulamayacak Tesisler " başlıklı maddesi gereğince ve bu tesislere ilaveten " mermer üretim-işletme " tesisleri hariç bir iştigal konusunda faaliyet gösterilmesi koşuluyla OSB'de üretim yapılması uygunsa Yönetim Kurulu kararı ile tapuya uygunluk yazısı verilebilecektir." bilgisi verilmiştir.
Adresi : Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi No:49Döşemealtı/ ANTALYA
Yüzölçümü : 3.116,00 m2
İmar Durumu : Antalya Döşemealtı Beldiyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/06/2018 Tarih, ve 807/E.4155 sayılı cevabi yazısında; ''...Antalya 1.İdare Mahkemesinin 2017/858 Esas, 2018/390 sayılı kararı ile Yeşilbayır ve Altınkale mahallerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları iptal edildiğinden imar plan çalışmaları ve onay süreçleri tamamlanıncaya kadar 1556 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz hakkında imar durum bilgisi verilememektedir.''denilmektedir.
Kıymeti : 5.642.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif kurum haciz şerhleri ve ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/10/2021 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 22/11/2021 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Antalya Adliyesi Ek Hizmet Binası Asma Kat İhale Odası Muratpaşa/Antalya

Antalya Döşemealtı

2 NUMARALI TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli Döşemealtı İlçesi 1556 Ada, 1 Parsel, Yeşilbayır Mahallesi, Arsa ve besihane vasıflı taşınmaz. Taşınmaz tapu kaydına göre; Parselinyüzölçümünün 2.762,00 m2, cinsinin arsa ve besihane olduğu, parselin tamamının borçlu adına kayıtlı olduğu görüldü. Satışa konu olan 1 numaralı parselin topoğrafik yapısı düzgündür. İmar planı içerisinde kaldığından Arsa vasfındadır. Yeşilbayır Mahallesinde Atatürk Caddesinin üzerinde (batısında) bulunmaktadır. Parsel üzerinde 480,00m2lik kısmının taşıyıcı sistemi betonarme kolon olup, çatısı demir imalat üzeri eternit kaplı bir imalathane bulunmaktadır. Tabanı beton şaptır. Pencerelerinde demir korkuluklar vardır. Ayrıca parsel üzerinde 1.800,00 m2lik kısmının taşıyıcı sistemi ve çatısı demir imalat olup üzeri sac kaplı bir yapı bulunmaktadır. Tabanı beton şaptır. Mevcut parsele Belediye hizmetleri ve alt yapı hizmetleri ( yol, su, telefon, kanalizasyon, elektrik) getirilmiştir. Parselin mevkisi ve konumunun şehir merkezine yakın olmasından dolayı, her yöne ulaşım kolaydır. Parsel üzerinde toplam yapı alanı = 480,00m2 + 1.800,00 m2 = 2.280,00 m2 parsel üzerindeki 2.280,00m2 yüzölçümlü yapının değeri 1.076.730 TL olarak bulunmuştur.Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin 10/04/2020 Tarih - 935 sayılı yazısında "4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği kapsamında OSB alanında yer alanarsanın, borçlunun borcundan dolayı cebri icra yoluyla satışı halinde bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre; taşınmazın icra yoluyla satışı halinde, Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca; katılımcılara verilen tapularda, tapu kaydına " taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur." şerhi konulmaktadır. Taşınmazın tapuda devri sırasında, ilgili tapu müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüğünden devre ilişkin uygunluk görüşü talep edilecektir. OSB 'de yer alan taşınmazların satımı hususundaki kanunen getirilen sınırlamalar nedeniyle; borçlu taşınmazının satışı halinde, Bölge Müdürlüğümüze olan tüm borçların satışın gerçekleştiği tarihteki işlemiş gecikme zamlarıyla birlikte tamamının ödenmesi halinde ve OSB Uygulama Yönetmeliği'nin "OSB'lerde Kurulamayacak Tesisler " başlıklı maddesi gereğince ve bu tesislere ilaveten " mermer üretim-işletme " tesisleri hariç bir iştigal konusunda faaliyet gösterilmesi koşuluyla OSB'de üretim yapılması uygunsa Yönetim Kurulu kararı ile tapuya uygunluk yazısı verilebilecektir." bilgisi verilmiştir.
Adresi : Yeşilbahçe Mahallesi Atatürk Caddesi No:49 Döşemealtı/ ANTALYA
Yüzölçümü : 2.762,00 m2
İmar Durumu :Antalya Döşemealtı Beldiyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/06/2018 Tarih, ve 807/E.4155 sayılı cevabi yazısında; ''...Antalya 1.İdare Mahkemesinin 2017/858 Esas, 2018/390 sayılı kararı ile Yeşilbayır ve Altınkale mahallerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları iptal edildiğinden imar plan çalışmaları ve onay süreçleri tamamlanıncaya kadar 1556 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz hakkında imar durum bilgisi verilememektedir.''denilmektedir.
Kıymeti : 4.391.130,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif kurum haciz şerhleri ve ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/10/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 22/11/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Antalya Adliyesi Ek Hizmet Binası Asma Kat İhale Odası Muratpaşa/Antalya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Artırmaya iştirak edeceklerin teminat akçesini (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 31/07/2014 tarih 26213 sayılı yazılarının dayanağını oluşturan İİK'nun 9.maddesi uyarınca ve COVİD-19 virüsünün BULAŞ RİSKİNİN YOĞUNLUĞU sebebiyle) müdürlüğümüze ait TR 76 000 15 00 158 00 73 09 60 37 12 (Banka Adı:Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.-Üçkapılar Vergi Dairesi-0700808309) banka hesabına yatırması ve yatırdığına ilişkin dekontu satış mahallinde ibraz etmeleri gerekmektedir. İlgilinin dekontu ibraz etmeden önce teminatın hesaba geçtiğinin daireden teyit edildiğine ilişkin şerhi almasıönemlidir. Aksi takdirde ihale saatine kadar hesaba geçmeyen teminata dayalı olarak ihaleye katılım talepleri kabul edilmeyecek olup, satış mahallinde de NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. (Benzer İçtihat: Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5.Hukuk Dairesinin 2020/1057 Esas, 2020/1064 Karar sayılı ilamı, Onama: Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2021/1635 Esas, 2021/3021 Karar sayılı ilamı) satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, satış ilanının taşınmazın tapu takyidatında adresi bulunamayan ilgililere tebliğ edilememesi durumunda gazete ilanı varsa gazete ilanının, gazete ilanı yoksa elektronik ortamda yapılan ilanın bütün ilgililere tebliğ yerine sayılacağı, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/669 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/07/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.