13 / 08 / 2022

kat maliki vekili

kat maliki vekili

Kat malikleri kurulu toplantısına herhangi bir kat malikinin katılamaması halinde, malik yerine birini atayabiliyor. Peki kat maliki vekili kim olabilir? Kat maliki kimlere vekalet vermeli?

Kat malikleri toplantısında vekalet kimlere verilir?

Kat malikleri kurulu toplantılarında kat maliklerinin kimlere vekalet verebilip, kimlere veremediği hususu merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanun gereğince kat malikleri toplantısında vekalet kimlere verilir?

Kat maliki, çatıyı teras yapabilir mi?

Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında çatının kullanımını yazdı. Peki kat maliki, çatıyı teras yapabilir mi?

Kat malikleri kurulu toplantısı pandemide nasıl yapılır?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde konut sitelerindeki kat maliki toplantılarının pandemi sebebiyle ertelenip ertelenemeyeceğini kaleme aldı.

Çatıyı teras olarak kullanan kat maliki şikayet edilebilir mi?

Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında, çatı katını teras olarak kullanan kat maliklerinin şikayet edilip edilemeyeceği sorusunu yanıtladı.

Apartman aidat borcu zamanaşımı!

Apartmanda gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki zamanaşımı süresi için gecikme tazminatı ödüyor. Peki apartman aidat borcu zamanaşımı süresi ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

Kat mülkiyeti kanunu 2021!

Apartman ve konut sitelerinde kat maliki ve kat irtifakı sahiplerinin hakları, kat mülkiyeti kanunu kapsamında değerlendiriliyor. İşte kat mülkiyeti kanunu 2021...

Binalarda birleştirilen daireler tek tapuya dönüşür mü?

Posta yazarı Tamer Heper, '24 daire olarak projelendirilen binada 2 daire birleştirilerek 22 daireye düşürüldü. Zemin ve bodrumda da 11 tapulu dükkan, 4 dükkana dönüştürüldü. Kat maliki 22+11=33 mü olur yoksa 26 mı?' sorusunu cevapladı.

Ev sahipleri de kiracılar da bu sorunun cevabını merak ediyor!

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20'nci ve 18'inci maddesi gereği kıdem tazminatının ödenmesinden kat maliki, yani ev sahibi sorumlu oluyor.

Binalarda blok temsilcisi nasıl seçilir?

Posta yazarı Tamer Heper 'Bir binada blok temsilciliği için kat maliki olmayan eşin yerine seçilme hakkımız, aile konutu şerhi olmak şartıyla mı yoksa Medeni Kanun’un biz kadınlara verdiği haklarla mı mümkün?' sorusunu cevapladı.

Apartmanlarda yönetici olması mecburi mi?

Posta yazarı Tamer Heper 'Kat malikleri oy çokluğu ile yöneticilik görevini dışarıdan ücret karşılığı yaptırabilir mi? Böyle bir karar geçerli olur mu? Muhalif bir kat maliki ‘ben bu kararı tanımıyorum’ diyebilir mi?' sorusunu cevapladı.

Kat irtifakı tapusu örneği 2021!

Kat irtifakı bir yapı yapılırken ya da yapımı planlanırken bina üstüne kat yapma iznini veren, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkıdır. İşte kat irtifakı tapusu örneği 2021...

Sitelerde ortak alan kullanımı için oybirliği gerekir mi?

Posta yazarı Tamer Heper '12 bağımsız bölümlü binada daire sahibiyim. Kapıcımız emekli oldu. Yeni kapıcı alacağız. Kat malikleri anlaşma sağladı, üç kat maliki ‘kıdem tazminatının artmasına neden olur’ diye kapıcı dairesini kullanmasını istemiyor. Bunun için oybirliği gerekir mi?' sorusunu cevapladı

Kiracının ödemediği aidattan kim sorumludur?

Kiracının ödemediği aidatlardan dolayı kat malikinin kendisi de sorumlu mudur?  Kat maliki olarak karşılaşabileceği hukuki sorunlar neler olabilir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Aidatını ödemeyenin mal varlığına haciz!

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, vekalet ücreti ve icra masrafı da dahil olmak üzere ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 10 hesabıyla gecikme tazminatı ödüyor. Yönetici icra takibi yanında, kat sahibinin mal varlığına haciz koyabiliyor.

kat maliki vekili Haberi

kat maliki vekili

Kat maliki vekili kim olabilir?

Kat malikleri kurulu toplantılarında, kurul kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanıp oy çokluğuyla karar verebiliyor.


Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılıyor. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğu oluyor.

Toplantıya kat malikinin katılamaması halinde, malik yerine birini atayabiliyor. Peki kat maliki vekili kim olabilir? Kat maliki kimlere vekalet vermeli?


Vekaletnameler ile ilgili esaslara kanunun 31. maddesinde yer veriliyor. Kanun gereğince, vekil konusunda bir sınırlama bulunmuyor. Vekalet hakkının sınırlanması halinde, kat malikleri Sulh Hukuk Mahkemelerine müracaat ederek hakimin müdahalesini isteyebiliyor.


III - Oya katılma:

Madde 31 – "Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız...