27 / 06 / 2022

tapu harcı ödemeleri 2019

tapu harcı ödemeleri 2019

Emlak alım satım vergisinin ne kadar olduğunu birçok ev sahibi ve kiracı merak ediyor. İşte emlak alım satım vergisi ile ilgili merak edilen her şey...

Eksik ödenen tapu harçlarına ceza!

Tapu harçları, emlak vergi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkullerin gerçek değeri üzerinden ödeniyor. Eksik ödenen tapu harçları alıcıdan ve satıcıdan cezalı olarak tahsis ediliyor. 

Yeni yapılar tapu harcına tabi!

775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 33. maddesi değişti. Yeni düzenlemeye göre dönüşüm projesi kapsamındaki projeler için harç ödemesi yapılmayacak. Ancak yeni yapıların satışında tapu harcı istisnası satış aşamasında uygulanamıyor.

Ev alacaklar dikkat! Fazladan para ödemeyin!

Ev alırken dikkat etmeniz gerekenleri daha öncelerde de anlatmıştık. Bu kez, tapu işlemleri sırasında dikkat edilmesi gerekenleri sizler için araştırdık.

2021 tapu harcı hesaplama!

Tapuda yapılan alım satım işlemleri için tarafların belli oranlarda harç ödemeleri gerekiyor. Peki, 2021 yılında yapılan satış işlemi için ne kadar harç ödenecek? İşte 2021 tapu harcı hesaplama örneği...

2020 tapu harcı hesaplama!

Gayrimenkul alırken ya da satarken tarafların belli oranlarda harç ödemeleri gerekiyor. Peki, 2020 yılında yapılan satış işlemi için ne kadar harç ödemesi yapılacak? İşte 2020 tapu harcı hesaplama...

Bu yıl emlak alım satımında ne kadar tapu harcı ödenecek?

Tapuda yapılan alım satım işlemleri için tarafların belli oranlarda harç ödemeleri yapmaları gerekiyor. Peki, 2019'da emlak alım satımında ne kadar tapu harcı ödenecek?

2019 tapu harcı hesaplama!

Tapuda yapılan alım satım işlemleri için tarafların belli oranlarda harç ödemeleri gerekiyor. Peki, 2019'da yapılan satış işlemi için ne kadar harç ödemesi yapılacak? İşte 2019 tapu harcı hesaplama örneği...

Tapu harcı ne kadar Kasım 2017?

Gayrimenkullerin alım satım işlemlerinde alıcı ve satıcının tapu dairesinde harç ödemeleri gerekli oluyor. Peki, tapu harcı ne kadar Kasım 2017?

Arazi tapu harcı hesaplama örneği 2016!

Arazi satın almak isteyen kimseler ile arazi satışı yapmak isteyen kimselerin devir işlemleri için tapu müdürlüğüne müracaat etmeleri ve tapu harcı ödemeleri gerekiyor..

Alıcı ne kadar tapu harcı öder?

Taşınmaz mal alım satım işlemleri, gayrimenkulün bağlı olduğu tapu müdürlüğünde yapılıyor. Bu işlem için alıcı ve satıcının gerekli evraklarla müracaat etmeleri ve tapu harçlarını ödemeleri gerekiyor. Peki, alıcı ne kadar tapu harcı öder?

Tapu harcı ne zaman yatırılır?

Tapu alım satım işlemleri sırasında alıcı ve satıcının belli oranlardaki harcı ödemeleri gerekiyor. Ödenecek tapu harcı, gerçekleşen alım satım bedeli üzerinden hesaplanıyor. Peki, tapu harcı ne zaman yatırılır?

İfraz işleminde tapu harcı 2015!

Tapu sicil kütüğünde tek bir parça olan taşınmazın birden fazla parçaya ayrılması bölünmesi işlemine ifraz deniyor. İfraz işlemi için tapuda istenen ücretin ödenmesi gerekiyor. İşte, ifraz işleminde tapu harcı 2015!

Tapu harcının elektronik ortamda tahsilatı!

Tapu Harcı ve Damga Vergisi ile Döner Sermaye Hizmet Bedelinin Elektronik Ortamda Tahsilatı Usulü hakkında genelge kapsamında tapu harcının elektronik ortamda tahsilatının nasıl yapılacağı açıklanıyor. İşte ödeme şekli..

Trampa işleminde tapu harcı ne kadar?

Tapuda trampa işlemlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli belgelerin temini ve tapu harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, trampa işleminde tapu harcı ne kadar?

Kat mülkiyeti tapu harcı 2015!

Anagayrimenkuldeki bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti deniyor. Kat mülkiyetinin kurulabilmesi için gereken belgeler ile tapu dairesine müracaat ediliyor. Peki, kat mülkiyeti tapu harcı 2015 ne kadar?

Ölünceye kadar bakma akdi tapu harcı!

Bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp görüp gözetmeyi taahhüt ettiği sözleşme ölünceye kadar bakma akdi oluyor. Peki, ölünceye kadar bakma akdi tapu harcı ne kadar?

tapu harcı ödemeleri 2019 Haberi

tapu harcı ödemeleri 2019

Emlak alım satım vergisinin ne kadar olduğu ev alacak milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Türkiye'de gerçekleşen her ticarette belirli bir miktar vergi ödenmesi gerekiyor. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; gayrimenkul satışlarında tapu harcı ödemesi yapılıyor. Tapu harcı vergisi her yıl belilenen oran üzerinden hesaplanıyor. İşte emlak alım satım vergisi ile ilgili merak edilen herşey...

TAPU HARCI NEDİR?

Tapu harcı veya tapu masrafı, satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için (konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi vb.) tapuda beyan edilen satış bedelinin yüzde 4'ü olarak hesaplanan bedele deniyor.

TAPU HARCINI KİM ÖDER?

Tapu harcı bedeli, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin yüzde 2’si oranında tahsil ediliyor.

2019 TAPU HARCI ORANLARI

Tapu harçları gayrimenkul devir ve iktisaplarında, emlak vergisi değerinden az olmamak şartıyla...