03 / 07 / 2022

Tapuda sağlık raporu zorunlu mu? Kaç yaş üstüne, nasıl alınır?

Tapuda sağlık raporu zorunlu mu? Kaç yaş üstüne, nasıl alınır?

Tapu devir işlemlerinde belli bir yaşın üstünde kişilerce yapılması halinde sağlık raporu istenebiliyor. Peki, tapuda sağlık raporu zorunlu mu? Nasıl alınır?TAPU DEVRİ İÇİN İSTENEN DİĞER BELGELER NELER?

Nüfus cüzdanı ve bir adet fotokopisi
Belediyeden alınan ”Vergi Borcu Yoktur” yazısı ve geçmiş borçlara ait ”Ödendi” makbuzu
Alım satımlarda önceki tapunun aslı ya da fotokopisi verilmelidir.
Tapu harcı ve emlak vergisi ödemesi, tapu işlemlerinden önce yapılmalıdır. Alıcı ve satıcının eşit oranda vereceği tapu harç masrafları, tapudan önce yatırılmalıdır.
DASK – Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmalı var ise güncelliği kontrol edilmelidir.
Tapu işlemi vekaletle yapılacaksa noter onaylı vekaletname gereklidir.

 

Tapu e-devlet'ten çıkar mı?

Bana miras kaldığını nasıl öğrenirim?

Emlakçı komisyonu 2022 ne kadar?